Sự kiện

Công văn số: 1056/UBND-NC ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012

Công văn số: 1056/UBND-NC ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012

Thông báo số 184/TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012

Thông báo số 184/TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012

Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012

Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 23/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2012 tỉnh Thái Bình

Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2012 tỉnh Thái Bình

Thông báo số 606/UBND-NC của UBND tỉnh về việc đính chính Công văn số 591/UBND-NC ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn ôn thi và địa điểm thời gian thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012

Thông báo số 606/UBND-NC của UBND tỉnh về việc đính chính Công văn số 591/UBND-NC ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn ôn thi và địa điểm thời gian thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012

Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn