Huyện đoàn Hưng Hà hỗ trợ kinh phí giúp hộ nghèo sử dụng nước sạch

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hưng Hà đã trao 10 triệu đồng cho 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại các xã: Chi Lăng, Hồng An, Hồng Lĩnh, Thái Phương, Bắc Sơn, Tây Đô và 1 triệu đồng cho 5 gia đình của xã Hùng Dũng đấu nối, sử dụng nước sạch nông thôn.