UBND tỉnh họp giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp Hội Nước sạch tỉnh

Sáng ngày 5/7, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp Hội Nước sạch tỉnh về giải quyết một số kiến nghị của doanh nghiệp.