Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ họp thứ 6

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỳ họp thứ 6

Chiều ngày 27/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp kỳ họp thứ 6 tập trung nghe và thảo luận về một số nội dung quan trọng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2016/QĐ-UBND 21/03/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
13/2015/QĐ-UBND 12/11/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
10/2015/QĐ-UBND 06/10/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình
09/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
06/2015/QĐ-UBND 25/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Thái Bình
05/2015/QĐ-UBND 16/04/2015 Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
37/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dântỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
38/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
39/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch và Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016
40/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
41/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
XEM TIẾP