Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 13/12, tại kỳ họp thứ 40, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
24/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình
23/2017/QĐ-UBND 29/11/2017 Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
22/2017/QĐ-UBND 13/11/2017 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp
21/2017/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
19/2017/QĐ-UBND 12/10/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh
20/2017/QĐ-UBND 12/10/2017 Về việc ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ
12/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập
13/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết thông qua Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
14/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết thông qua Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tình Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
08/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí khuyến thương
09/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
XEM TIẾP