Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Sáng ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kỳ họp thứ 17 nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/2016/QĐ-UBND 20/09/2016 Về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 của UBND tỉnh Thái Bình về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh
09/2016/QĐ-UBND 16/09/2016 Ban hành quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thái Bình
08/2016/QĐ-UBND 12/09/2016 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Bình
07/2016/QĐ-UBND 21/07/2016 V/V ban hành quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
06/2016/QĐ-UBND 21/07/2016 V/v ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
05/2016/QĐ-UBND 28/06/2016 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2001/QĐ-UBND 22/07/2016 V/v cho công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Á thuê đất để xây dựng cơ sở trưng bày, giới thiệu sản phẩm
33/NQ-HĐND 15/07/2016 Phê duyệt biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2016
32/NQ-HĐND 15/07/2016 Về việc đặt tên phố trên địa bàn thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng
31/NQ-HĐND 15/07/2016 Phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2016-2017
30/NQ-HĐND 15/07/2016 Điều chỉnh, bổ sung (lần 2) đối với giáo dục thường xuyên trong Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 09/7/2009 của HĐND tỉnh về Quy hoạch mạng lưới trường học tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
29/NQ-HĐND 15/07/2016 Bãi bỏ các văn bản về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP