UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei Civil

UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei Civil

Sáng ngày 22/8 UBND tỉnh tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei Civil do ông Asami Hideki, Chủ tịch HĐQT Công ty làm Trưởng đoàn về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2017/QĐ-UBND 11/08/2017 Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
15/2017/QĐ-UBND 11/08/2017 Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kính phí khuyến thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình
14/2017/QĐ-UBND 11/08/2017 Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình
12/2017/QĐ-UBND 10/08/2017 Về việc bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ
08/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình
09/2017/QĐ-UBND 20/07/2017 Kiện toàn và cấp kinh phí hố trợ cho y tế thôn, tổ dân phố kiêm thêm chức năng , nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ
12/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập
13/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết thông qua Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
14/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết thông qua Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tình Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
08/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí khuyến thương
09/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
XEM TIẾP