TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 4) Cập nhật lúc: 09h00

TIN BÃO KHẨN CẤP (Cơn bão số 4) Cập nhật lúc: 09h00

Sáng nay (16/8), bão số 4 di chuyển nhanh (15-20km/giờ) theo hướng Tây Tây Nam. Lúc 07 giờ tại Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh 19m/s (cấp 8), giật 26m/s (cấp 10).

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1586.3 Km2 Dân số: 1.791.510 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2018/QĐ-UBND 27/07/2018 Ban hành về quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
01/2018/QĐ-UBND 19/01/2018 ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Bình
30/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Binh
29/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/2018/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy
14/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
15/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
XEM TIẾP