Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân năm 2017

Cập nhật: 21/04/2017

Đến nay diện tích lúa Xuân đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến làm đòng; dự kiến đến ngày 15/5/2017, có khoảng 58 nghìn ha lúa trổ bông. Mặt khác, tình hình sâu, bệnh hại trên lúa Xuân diễn biến khá phức tạp, có khoảng 8 nghìn ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn đã được phòng trừ nhưng nguy cơ bệnh gây hại trên cổ bông tiềm ẩn rất lớn khi gặp điều kiện thuận lợi.

CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2017/QĐ-UBND 07/03/2017 Về việc ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình
02/2017/QĐ-UBND 15/02/2017 Về việc ban hành bộ đơn giá bồi thường cây trồng và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.
01/2017/QĐ-UBND 18/01/2017 Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh; Quy định về chính sáh khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh
21/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình
19/2016/QĐ-UBND 23/12/2016 Ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020
17/2016/QĐ-UBND 15/12/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/TB-TTHĐ 05/01/2017 Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2017
48/2016/NQ-HĐND 13/12/2016 Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017.
44/NQ-HĐND 13/12/2016 Nghị quyết phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2016
45/NQ-HĐND 13/12/2016 Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2015
46/NQ-HĐND 13/12/2016 Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017
47/2016/NQ-HĐND. 13/12/2016 Nghị quyết phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương
XEM TIẾP
Các tin đã đưa: