Kiểm tra tiến độ xây dựng một số dự án công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra tiến độ xây dựng một số dự án công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 17/10, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Công Thương đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô xuất khẩu của Công ty TNHH U-Li Việt Nam (Khu công...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2017/QĐ-UBND 18/10/2017 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
19/2017/QĐ-UBND 12/10/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh
20/2017/QĐ-UBND 12/10/2017 Về việc ban hành Quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình
18/2017/QĐ-UBND 15/09/2017 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tư pháp
17/2017/QĐ-UBND 13/09/2017 Ban hành quy định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình
16/2017/QĐ-UBND 16/08/2017 Về việc ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ
12/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập
13/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết thông qua Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
14/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết thông qua Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tình Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
08/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí khuyến thương
09/2017/NQ-HĐND 14/07/2017 Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
XEM TIẾP