Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 26-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình ra Nghị quyết số 126/NQ-UBBC xác nhận kết quả và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2016/QĐ-UBND 21/03/2016 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
13/2015/QĐ-UBND 12/11/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
10/2015/QĐ-UBND 06/10/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình
09/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
06/2015/QĐ-UBND 25/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Thái Bình
05/2015/QĐ-UBND 16/04/2015 Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Thái Bình
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/2016/NQ-HĐND 29/04/2016 Nghị quyết phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
48/2016/NQ-HĐND 29/04/2016 Nghị quyết phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Thái Bình
49/2016/NQ-HĐND 29/04/2016 Nghị quyết phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình
Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
37/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND Về việc bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dântỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
38/NQ-HĐND 31/12/2015 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2011- 2016
XEM TIẾP