Thông báo kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Thông báo kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Ngày 19 và 25/11/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp, nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về: Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Tình hình kinh tế - xã hội,...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2015/QĐ-UBND 12/11/2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
10/2015/QĐ-UBND 06/10/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình
09/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
06/2015/QĐ-UBND 25/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Thái Bình
05/2015/QĐ-UBND 16/04/2015 Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Thái Bình
04/2015/QĐ-UBND 15/04/2015 Về việc Ban hành Quy định đánh giá và xét công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2015/NQ-HĐND 25/06/2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giữa các cấp ngân sách ở địa phương
08/2015/NQ-HĐND 25/06/2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015
09/2015/NQ-HĐND 25/06/2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015
10/2015/NQ-HĐND 25/06/2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thái Bình
11/NQ-HĐND 25/06/2015 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về chủ trương xây dựng Khu trụ sở làm việc tập trung của các cơ quan tỉnh Thái Bình (Trung tâm Hành chính- Chính trị tỉnh Thái Bình)
12/2015/NQ-HĐND 25/06/2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND về việc tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện
XEM TIẾP