Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND khóa XVI tại huyện Kiến Xương

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, HĐND khóa XVI tại huyện Kiến Xương

Chiều ngày 7/8, HĐND tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Kiến Xương với đại biểu cử tri huyện Kiến Xương sau kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh, HĐND huyện và kỳ họp bất thường HĐND tỉnh tại các điểm xã...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1586.3 Km2 Dân số: 1.791.510 người
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2018/QĐ-UBND 27/07/2018 Ban hành về quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
02/2018/QĐ-UBND 23/02/2018 Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 điều 19 Quy định phân cấp Quản lý Hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 07/2016/QĐ-UBND
01/2018/QĐ-UBND 19/01/2018 ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Bình
30/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Binh
29/2017/QĐ-UBND 20/12/2017 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
11/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
12/NQ-HĐND 30/07/2018 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
08/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng sử dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) (phụ lục sẽ được bổ sung sau, đề nghị đ/c Văn thư tiếp nhận lại văn bản này khi có phụ lục)
09/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018-2020
02/2018/NQ-HĐND 12/07/2018 Nghị quyết phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018
XEM TIẾP