UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 290 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 290 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Chiều ngày 18/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 290 năm ngày sinh danh nhân văn hóa (DNVH) Lê Quý Đôn (2/8/1726 – 2/8/2016). Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư...

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người
CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/2016/QĐ-UBND 21/07/2016 V/V ban hành quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
06/2016/QĐ-UBND 21/07/2016 V/v ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình
05/2016/QĐ-UBND 28/06/2016 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Bình
04/2016/QĐ-UBND 13/06/2016 V/V ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình
03/2016/QĐ-UBND 30/05/2016 Ban hành quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình
02/2016/QĐ-UBND 24/03/2016 Quyết định ban hành Quy định về quản lý hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
XEM TIẾP
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
82/HĐND-TH 05/07/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVI
82/HĐND-CTHĐ 01/07/2016 Về việc gửi báo cáo phục vụ Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVI
81/HĐND-PCTHĐ 30/06/2016 Về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XVI
13/NQ-HĐND 30/06/2016 Về việc phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình
01/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình
02/NQ-HĐND 24/06/2016 Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
XEM TIẾP