Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện Nghị Quyết lần thứ 10

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện Nghị Quyết lần thứ 10

Sáng 26-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai

Cập nhật: 26/03/2015

Để kịp thời khắc phục những yếu kém, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng một số địa phương tùy tiện bán đất hoặc gán đất để lấy tiền xây dựng nông thôn mới không đúng thẩm quyền, trái quy định; tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp vẫn xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là các vùng chuyển đổi; nhiều tổ chức đang sử dụng đất, được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã tự ý cho thuê lại đất và tài sản gắn liền với đất không đúng quy định, sai mục đích. Ngày 25/03/2015 UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai.

CHUYÊN TRANG - CHUYÊN MỤC
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2015/QĐ-UBND 05/03/2015 ban hành Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình
30/2014/QĐ-UBND 12/12/2014 Ban hành bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình .
27/2014/QĐ-UBND 04/12/2014 Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 của Quy chế quản lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Thái Bình
25/2014/QĐ-UBND 26/11/2014 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Thái Bình và phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
23/2014/QĐ-UBND 17/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
21/2014/QĐ-UBND 24/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số cơ chế, Chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái Bình ban hành kèm theo quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Thái Bình.