Tình hình giá cả thị trường tháng 6/2018

03/07/2018


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2018 tăng 0,42% so với tháng 5/2018. Trong tháng có 4/11 nhóm hàng có chỉ số tăng nhẹ là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,70%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,68%; nhóm giao thông tăng 0,69%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,4%.

Các tin đã đưa: