Chương trình hành động số 17-CTr/TU
Số ký hiệu 17-CTr/TU Ngày ban hành 09/01/2017
Loại văn bản Chương trình hành động Ngày có hiệu lực 09/01/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký Bí thư: Phạm Văn Sinh
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
File đính kèm