Kế hoạch số 33-KH/TU
Số ký hiệu 33-KH/TU Ngày ban hành 23/02/2017
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 23/02/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký Bí thư: Phạm Văn Sinh
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
File đính kèm