Chỉ thị số 12-CT/TU
Số ký hiệu 12-CT/TU Ngày ban hành 23/02/2017
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 23/02/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký Phó Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng BCĐ: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
File đính kèm