Kế hoạch số 37-KH/TU
Số ký hiệu 37-KH/TU Ngày ban hành 22/03/2017
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 22/03/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 01-8-2007 của Ban Chấp hành Trung ương; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 và 15 năm thực hiện Thông báo kết luận số 94-TB/TW, ngày 30-12-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
File đính kèm