Báo cáo số 95-BC/TU
Số ký hiệu 95-BC/TU Ngày ban hành 31/03/2017
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 31/03/2017
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Thái Bình Người ký PBT: Đặng Trọng Thăng
Tình trạng hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Trích yếu
Báo cáo số 95-BC/TU, ngày 31-3-2017 của Tỉnh uỷ Thái Bình về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
File đính kèm