10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 2853/UBND-CTXDGT

Về việc thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2028/QĐ-UBND

Về việc cho Bưu điện tỉnh Thái Bình - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thuê đất tại xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương

Ban hành: 27/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2030/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho UBND Thành phố Thái Bình để giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án xây dựng đường Kỳ Đồng kéo dài và Dự án phát triển nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình

Ban hành: 27/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2031/QĐ-UBND

Về việc cho Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Thụy Sơn thuê đất tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy

Ban hành: 27/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 2843/UBND-NNTNMT

Về việc triển khai các biên pháp ứng phó với mưa lũ tại Bắc Bộ

Ban hành: 27/07/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2021/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc huyện Tiền Hải

Ban hành: 27/07/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Chỉ thị số 20/CT-UBND

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

Ban hành: 26/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2019/QĐ-UBND

Ban hành chương trình phổ biến , giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2021

Ban hành: 26/07/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 2006/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 26/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1993/QĐ-UBND

Về việc công bố đưa ra khỏi danh sách cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ- CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ

Ban hành: 25/07/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: