10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 715/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã An Tràng huyện Quỳnh Phụ chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng mở rộng Trường mầm non

Ban hành: 28/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 719/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH xây dựng Trường Tú thuê đất tại Khu công nghiệp Tiền Hải, huyện Tiền Hải

Ban hành: 28/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 718/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vật tư nông nghiệp Thái bình thuê đất tại cụm công nghiệp Phong Phú, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Ban hành: 28/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 707/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Chùa Khánh Sơn để mở rộng khuôn viên tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 709/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1056/UBND-NNTNMT

Về việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 708/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 702/QĐ-UBND

Về việc thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1055/UBND-NNTNMT

Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 689/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm ( từ năm 2015 đến năm 2021) trong các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Bình

Ban hành: 24/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: