10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 961/UBND-KGVX

Về việc thực hiện Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 966/UBND-KGVX

Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Quyết định số 656/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Quang Minh, huyện Kiến Xương sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 658/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Xí nghiệp Gốm sứ thủy tinh Giang Long giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải quản lý

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 968/UBND-CTXDGT

Về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 660/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và Dự án xây dựng khu dân cư tại tổ 39,40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 960/UBND-KGVX

Về việc thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Chỉ thị số 05/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 17/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 908/UBND-CTXDGT

Về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu

Ban hành: 17/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Quyết định số 628/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho chùa Thẫm để mở rộng khuôn viên tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư

Ban hành: 16/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: