10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 2471/UBND-NNTNMT

Xác định tiền thuê đất không thông qua hình thức đấu giá trong Khu kinh tế Thái Bình

Ban hành: 12/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Thông báo số 47/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 2-8/7/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 11/07/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 47/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 2-8/7/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 11/07/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Công văn số 2452/UBND-CTXDGT

Bảo đảm an ninh trật tự tại Trạm thu phí Tân Đệ

Ban hành: 10/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1673/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1674/QĐ-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình

Ban hành: 10/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1671/QĐ-UBND

Phê duyệt đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 10/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 2428/UBND-KGVX

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử

Ban hành: 09/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 2424/UBND-KGVX

Triển khai Đề án " Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020"

Ban hành: 09/07/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Quyết định số 1670/QĐ-UBND

Kiện toàn Ban Chỉ Đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/07/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: