10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 189/UBND-TCD

Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 206/UBND-TH

Về việc thực hiện Kế hoạch hành động số 31-KH/TU ngày 05/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 204/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Thái Thụy

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 205/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy và Vũ Thư

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 171/UBND-TH

Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Kế hoạch số 05/KH-UBND

Kế hoạch Trồng cây đầu Xuân năm 2017, hưởng ứng hoạt động kỷ niệm ngày Đất ngập nước thế giới

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 152/UBND-KGVX

Về việc phối hợp tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ Hội Đến Hùng năm Đinh Dậu

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Quyết định số 190/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương sử dụng đất để xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Vũ Trung

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 193/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty Cổ phần xây lắp 5 Thái bình thuê đất tại xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 163/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Đông Các, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: