10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 73/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 10/9-16/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 18/09/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Quyết định số 2339/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 17/09/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Quyết định số 2305/QĐ-UBND

Giao đất cho Hội thánh tin lành thành phố Thái Bình để xây dựng cơ sở thờ tự tại xã Đông Hòa thành phố Thái Bình

Ban hành: 14/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 2306/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình

Ban hành: 14/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 2307/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

Ban hành: 14/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 2288/QĐ-UBND

Thành lập BCĐ thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 13/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 2289/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 13/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Công văn số 3337/UBND-NNTNMT

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hợn năm 2018

Ban hành: 13/09/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 2291/QĐ-UBND

Giao cho UBND xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư để xây dựng Trường mầm non Vũ Hợp

Ban hành: 13/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 2290/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 13/09/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file: