10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1000/QĐ-UBND

Thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Bắc Thái Bình cho Công ty TNHH Xây dựng Tiến Phú thuê tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà

Ban hành: 24/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1001/QĐ-UBND

Cho Công ty TNHH Giang Cường thuê đất tại xã Thái Hà, huyện Thái Thụy

Ban hành: 24/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1328/UBND-NNTNMT

Triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Xuân 2018

Ban hành: 24/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1306/UBND-NNTNMT

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm " Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công điện số 04/CĐ-UBND

Công điện về việc tập trung kiểm tra, rà soát, khắc phục các công trình vệ sinh xuống cấp của các trường học trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 998/QĐ-UBND

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Xuân Cát

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 1310/UBND-KT

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Quyết định số 996/QĐ-UBND

Cho Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ- Viancomin thuê đất tại xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 997/QĐ-UBND

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuê đất đối với Công ty TNHH thương mại cơ khí Linh Kiên

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 992/QĐ-UBND

Về việc cho công ty TNHH sản xuất Đèn pin, vợt muỗi G8 thuê đất tại Cụm công nghiệp Nguyên Xá, huyện Đông Hưng

Ban hành: 20/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: