10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 72/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 23/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 73/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 23/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3060/QĐ-UBND

Phê duyệt Danh sách công chức chính thức và Danh sách công chức dự phòng thuộc các sở, ban, ngành bố trí đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 3061/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH phát triển dịch vụ công nghiệp Mạnh Thắng thuê đất tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3067/QĐ-UBND

Về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định 1485/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Thái bình

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 4544/UBND-NC

Về việc tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước " bà mẹ Việt Nam anh hùng "

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 28/CT-UBND

Về việc về công tác đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 27/CT-UBND

Chỉ thị nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3025/QĐ-UBND

Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 20/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 3002/QĐ-UBND

Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh

Ban hành: 16/11/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file: