10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 2184/UBND-NNTNMT

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ

Ban hành: 21/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2177/UBND-KGVX

Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Ban hành: 20/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 2176/UBND-CTXDGT

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 20/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Kế hoạch số 52/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đáng chấp hành phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 19/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1416/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Hồng Lý huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1411/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Thái An huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trụ sở

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1412/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Thụy Chính huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trụ sở và nhà văn hóa

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 2145/UBND-NNTNMT

Thực hiện Công văn số 3070/BTNMT-VP ngày 13/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2116/UBND-NNTNMT

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết đính số 1404/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Điệp Nông huyện Hưng Hà chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 14/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: