10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 514/UBND-KGVX

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ năm 2017

Ban hành: 21/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 532/UBND-NNTNMT

Về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Ban hành: 21/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Thông báo số 09/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 13-17/02/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Quyết định số 437/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Cục Thuế tỉnh Thái Bình để xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế Thành phố Thái Bình tại phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 07/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP Phạm Ngọc Chính

Tải file:

Quyết định số 444/QĐ-UBND

Về việc cho công ty TNHH sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và phân phối Tân Long thuê đất tại xã Tây Lương huyện Tiền Hải

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 443/QĐ-UBND

Về việc cho công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng thuê đất tại cụm công nghiệp Tân Minh huyện Vũ Thư

Ban hành: 20/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 471/UBND-NC

Về việc biệt phái công chức, viên chức của các sở, ban, ngành đến làm việc tại UBND Thành phố Thái Bình

Ban hành: 17/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 475/UBND-NNTNMT

Về việc quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 466/UBND-TH

Về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh.

Ban hành: 16/02/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file: