10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 567/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Tây Ninh huyện Tiền Hải sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 22/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 566/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Thái An huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 22/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 09/BC-UBND

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 20/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 542/UBND-CTXDGT

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Thông báo số 12/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 05-11/02/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Chỉ thị số 08/CT-UBND

Về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 531/UBND-NC

V/v tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo kiểm tra việc công tác thực hiện chính sách tại địa phương, an ninh trật tự, ngăn chăn các vi phạm Pháp lệnh 16 và Nghị định 36/CP

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 561/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Vinaconex3 cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaconco3 thuê tại Khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 562/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của công ty TNHH Hà Chi cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tùng Lộc thuê tại Cụm công nghiệp Đông La, xã Đông La, huyện Đông Hưng

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 563/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh diện tích đất cho thuê tại điều 1, Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: