10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 12/CT-UBND

Về việc tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 13/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác An toàn , vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 11/CT-UBND

Về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 10/CT-UBND

Về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 15/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 09/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 08/CT-UBND

Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 07/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân năm 2017

Ban hành: 21/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 06/CT-UBND

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đê điều, thủy lợi,chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Ban hành: 07/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 05/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 17/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 03/CT-UBND

Về việc đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế

Ban hành: 06/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: