10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 12/CT-UBND

Tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 26/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 11/CT-UBND

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ năm 2018

Ban hành: 20/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 10/CT-UBND

Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 09/CT-UBND

Về việc chuẩn bị tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019

Ban hành: 12/03/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 08/CT-UBND

Về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 07/CT-UBND

Về việc tăng cường thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 04/CT-UBND

V/v tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trước, trong và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán mậu Tuất 2018

Ban hành: 10/01/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 32/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 31/CT-UBND

Về việc tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 30/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: