10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 20/CT-UBND

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

Ban hành: 26/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 17/CT-UBND

Về việc tăng cường thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Chỉ thị số 15/CT-UBND

Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 12/CT-UBND

Về việc tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 13/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác An toàn , vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 11/CT-UBND

Về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 17/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 10/CT-UBND

Về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 15/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 09/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 12/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 08/CT-UBND

Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 07/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân năm 2017

Ban hành: 21/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: