10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 29/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2017

Ban hành: 26/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 28/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng vốn nước ngoài ngân sách tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 23/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 27/CT-UBND

Về việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình và tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XIII năm 2018

Ban hành: 11/11/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 26/CT-UBND

Về việc tuyên truyền, phố biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê 2015 và các Nghị định có liên quan

Ban hành: 09/11/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Chỉ thị số 24/CT-UBND

Chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Ban hành: 04/11/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 25/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 02/11/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 23/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; an toàn đê điều và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 31/10/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 22/CT-UBND

Chỉ thị về việc rà soát, khắc phục những hư hỏng, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng quản lý các tuyến kênh mương trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 21/10/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 21/CT-UBND

Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/10/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 20/CT-UBND

Về việc tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Ban hành: 29/09/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: