10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 28/CT-UBND

Về việc về công tác đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 27/CT-UBND

Chỉ thị nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 26/CT-UBND

Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 23/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 22/CT-UBND

Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 01/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 21/CT-UBND

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ban hành: 28/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 20/CT-UBND

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

Ban hành: 26/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 17/CT-UBND

Về việc tăng cường thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Chỉ thị số 15/CT-UBND

Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 31/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 12/CT-UBND

Về việc tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện công tác tiếp công dân

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: