10 kết quả được tìm thấy

Chỉ thị số 08/CT-UBND

Về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 13/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 07/CT-UBND

Về việc tăng cường thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 04/CT-UBND

V/v tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trước, trong và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán mậu Tuất 2018

Ban hành: 10/01/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 32/CT-UBND

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2018

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 31/CT-UBND

Về việc tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng các nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 30/CT-UBND

Về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 29/CT-UBND

Tăng cường công tác phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

Ban hành: 29/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 28/CT-UBND

Về việc về công tác đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 27/CT-UBND

Chỉ thị nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 22/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Chỉ thị số 26/CT-UBND

Về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: