10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 2184/UBND-NNTNMT

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ

Ban hành: 21/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2177/UBND-KGVX

Triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Ban hành: 20/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 2176/UBND-CTXDGT

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 20/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 2145/UBND-NNTNMT

Thực hiện Công văn số 3070/BTNMT-VP ngày 13/6/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2116/UBND-NNTNMT

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2084/UBND-NNTNMT

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 833/VPCPC-NN

Ban hành: 14/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2050/UBND-CTXDGT

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản

Ban hành: 13/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 2056/UBND-NNTNMT

Chỉ đạo không đốt rơm rạ để bảo vệ môi trường và trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 13/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2033/UBND-TCD

Sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018

Ban hành: 12/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 2032/UBND-NNTNMT

Thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 12/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: