10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 1328/UBND-NNTNMT

Triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Xuân 2018

Ban hành: 24/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1306/UBND-NNTNMT

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ kỷ niệm " Ngày truyền thống phòng chống thiên tai của Việt Nam

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1310/UBND-KT

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự

Ban hành: 23/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Công văn số 1298/UBND-TH

Tổ chức và báo cáo tình hình dịp nghỉ lễ 30/4-01/5

Ban hành: 20/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 1281/UBND-NNTNMT

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt

Ban hành: 20/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1238/UBND-CTXDGT

Danh sách các khách hàng ưu tiên cấp điện khi xảy ra thiếu nguồn điện năm 2018

Ban hành: 18/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 1240/UBND-KT

Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015

Ban hành: 18/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1250/UBND-NNTNMT

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2018

Ban hành: 18/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1176/UBND-NNTNMT

Tổ chức hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018

Ban hành: 13/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 1169/UBND-NC

Về việc thực hiện một số nhiệm trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018

Ban hành: 12/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: