10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 3632/UBND-TH

Về việc chỉ đaọ giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI

Ban hành: 22/09/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 3507/UBND-TH

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thưởng kỳ tháng 8 năm 2017

Ban hành: 14/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 3433/UBND-NC

Về việc hướng dẫn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ban hành: 08/09/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 3187/UBND-CTXDGT

Về việc thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 3048/UBND-NC

Về việc hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 3043/UBND-NNTNMT

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 3044/UBND-NNTNMT

Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi

Ban hành: 10/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 2973/UBND-NNTNMT

Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

Ban hành: 07/08/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn 2975/UBND-KGVX

Về việc phối hợp triển khai chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại Thái Bình

Ban hành: 07/08/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Quyết định số 2116/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư.

Ban hành: 07/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: