10 kết quả được tìm thấy

Công văn số 189/UBND-TCD

Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 206/UBND-TH

Về việc thực hiện Kế hoạch hành động số 31-KH/TU ngày 05/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 171/UBND-TH

Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Công văn số 152/UBND-KGVX

Về việc phối hợp tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ Hội Đến Hùng năm Đinh Dậu

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 124/UBND-NC

Về việc tổ chức đoàn công tác đi cơ sở chỉ đạo, kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và ngăn chặn các vi phạm về pháo bảo vệ Tết Đinh Dậu 2017

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 21/UBND-NNTNMT

Về việc thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành: 05/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Công văn số 4901/UBND-NC

Về việc tổ chức tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 4945/UBND-KGVX

Về việc triển khai Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về " Ngày Công tác xã hội Việt Nam"

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Công văn số 4894/UBND-KT

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

Ban hành: 29/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công văn số 4864/UBND-KGVX

Về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file: