10 kết quả được tìm thấy

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Đặng Trọng Thăng

Tải file:

Quyết định số 628/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho chùa Thẫm để mở rộng khuôn viên tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư

Ban hành: 16/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định 1594/QĐ-UBND

Quyết định số 1594/QĐ-UBND về việc bổ sung mỏ cát ven biển xã Thụy Trường huyện Thái thụy vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020.

Ban hành: 17/07/2015

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

08/NQ-HĐND

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bạn tỉnh Thái Bình năm 2014

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

13/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2014. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

16/NQ-HĐND

Về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

15/NQ-HĐND

Về việc đặt tên một số đường, công trình công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

10/2014/NQ-HĐND

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

14/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt quy định tạm thời mức thu phí điều trị cho người nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tại tỉnh Thái Bình. Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file:

11/2014/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/07/2014

Lãnh đạo ký:

Tải file: