10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1416/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Hồng Lý huyện Vũ Thư chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1411/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Thái An huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trụ sở

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1412/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Thụy Chính huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trụ sở và nhà văn hóa

Ban hành: 18/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết đính số 1404/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Điệp Nông huyện Hưng Hà chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 14/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1373/QĐ-UBND

Phê duyệt hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông xã Vũ Vinh huyện Vũ Thư và hỗ tợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản công nghệ cao của Công ty Giống thủy sản hải Long trong vùng chuyển đổi xã Nam Cường huyện Tiền Hải

Ban hành: 12/06/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1393/QĐ-UBND

Giao đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình để xây dựng trường bắn tại xã Thái Đô huyện Thái Thụy

Ban hành: 12/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1389/QĐ-UBND

Cho phép UBND huyện Tiền Hải sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 12/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1386/QĐ-UBND

Cho Công ty TNHH Tuân Ánh thuê đất tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ

Ban hành: 12/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1387/QĐ-UBND

Giao đất cho UBND xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ để xây dựng Trụ sở làm việc

Ban hành: 12/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1388/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Phú Lương, huyện Đông Hưng sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 12/06/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: