10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 2221/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 21/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2220/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải báo chí tỉnh Thái Bình năm 2017

Ban hành: 21/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2171/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 15/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2155/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Bắc Hà thuê đất tại Cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2152/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2153/QĐ-UBND

Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần đầu tư phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2155/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Bắc Hà thuê đất tại Cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình

Ban hành: 11/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định 2132/QĐ-UBND

Về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư.

Ban hành: 08/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2128/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Hưng Thịnh Đông Hưng cho Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát thuê tại cụm công nghiệp Đông La xã Đông La huyện Đông Hưng

Ban hành: 08/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 2127/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường đất ở khi nhà nước thu hồi đất

Ban hành: 08/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: