10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 439/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 09/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 446/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung cấp một số dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 09/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 445/QĐ-UBND

Về việc sửa đổi Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh

Ban hành: 09/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 442/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường noogn thôn, Cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại Sông Trà thuê tại xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư

Ban hành: 09/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 439/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 09/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 443/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho Công ty TNHH Toàn Thịnh thuê tại xã Thái Thủy, huyện Thái Thụy

Ban hành: 09/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 444/QĐ-UBND

Về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, cho thuê đất tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (Công ty Hải sản Thái Bình)

Ban hành: 09/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 428/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở y tế

Ban hành: 08/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 417/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Thái Bình tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy

Ban hành: 08/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 428/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuộc Sở y tế

Ban hành: 08/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: