10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 204/QĐ-UBND

Phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Thái Thụy

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 205/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy và Vũ Thư

Ban hành: 18/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 190/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương sử dụng đất để xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Vũ Trung

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 193/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty Cổ phần xây lắp 5 Thái bình thuê đất tại xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 163/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Đông Các, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 164/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thương mại Thiên Hoàng thuê đất tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 165/QĐ-UBND

Về việc cho Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng thuê đất tại thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 167/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 154/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Thái Phúc huyện Thái Thụy sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 152/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Mỹ Lộc huyện Thái Thụy sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: