10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 992/QĐ-UBND

Về việc cho công ty TNHH sản xuất Đèn pin, vợt muỗi G8 thuê đất tại Cụm công nghiệp Nguyên Xá, huyện Đông Hưng

Ban hành: 20/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 986/QĐ-UBND

Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xây lắp 5 Thái Bình để công ty TNHH H.N.P thuê tại xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư

Ban hành: 20/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 974/QĐ-UBND

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường

Ban hành: 20/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 966/QĐ-UBND

Công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2018

Ban hành: 19/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 967/QĐ-UBND

Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã, phường thuộc thành phố Thái Bình

Ban hành: 19/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định 960/QĐ-UBND

Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố

Ban hành: 18/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 955/QĐ-UBND

Công bố danh sách và thông tin của các tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 18/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Quyết định số 938/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt Phương án hộ đê toàn tuyến tỉnh Thái Bình năm 2018

Ban hành: 16/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 911/QĐ-UBND

Cho phép UBND xã Đồng Phú, huyện Đông Hưng sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 13/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 912/QĐ-UBND

Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường

Ban hành: 13/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: