10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 715/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã An Tràng huyện Quỳnh Phụ chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng mở rộng Trường mầm non

Ban hành: 28/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 707/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Chùa Khánh Sơn để mở rộng khuôn viên tại xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 709/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 708/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 702/QĐ-UBND

Về việc thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 27/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 689/QĐ-UBND

Phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm ( từ năm 2015 đến năm 2021) trong các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Bình

Ban hành: 24/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 692/QĐ-UBND

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Thái Bình ban hành đến ngày 31/12/2016 hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 24/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 656/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Quang Minh, huyện Kiến Xương sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 658/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Xí nghiệp Gốm sứ thủy tinh Giang Long giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tiền Hải quản lý

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 660/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và Dự án xây dựng khu dân cư tại tổ 39,40 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Ban hành: 21/03/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: