10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 1589/QĐ-UBND

Về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo

Ban hành: 21/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 1567/QĐ-UBND

Về việc gia hạn thời gian thuế đất cho Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

Ban hành: 19/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1569/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền thuế đất đối với Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ y tế Thái Bình

Ban hành: 19/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1539/QĐ-UBND

Phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, định hướng năm 2025

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1537/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1532/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà sử dụng đất để thực hiện quy hoạch khu tái định cư

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1535/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho UBND huyện Tiền Hải để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1546/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ sử dụng đất để xây dựng Trường Mầm non.

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1533/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Xuân Trường, huyện Tiền Hải sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 1548/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cư tính tiền thuê đất (Công ty TNHH sản xuất kinh doanh bánh kẹo Bản Hưng)

Ban hành: 16/06/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: