10 kết quả được tìm thấy

Quyết định số 383/QĐ-UBND

Về việc giao đất cho Bệnh viện Nhi Thái Bình để xây dựng Bệnh viện Nhi tại phường Trần Lãm và xã Vũ Chính thành phố Thái Bình

Ban hành: 15/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 369/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch hành động kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm và ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 14/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 357/QĐ-UBND

Về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước

Ban hành: 13/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 358/QĐ-UBND

Về việc cho phép UBND xã Quang Lịch huyện Kiến Xương sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Ban hành: 13/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 343/QĐ-UBND

Về việc kiện toàn Cụm, Khối thi đua năm 2017

Ban hành: 10/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 383/UBND-TCD

Về việc công tác phổ biển, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 10/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Quyết định số 332/QĐ-UBND

Về việc thu hồi đất của Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình tại phường Qung Trung, thành phố Thái Bình.

Ban hành: 08/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 329/QĐ-UBND

Về việc công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2015 và công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ban hành: 06/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 319/QĐ-UBND

Về việc cho Công Ty TNHH Thương mại tổng hợp Thành Phú thuê đất tại xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ

Ban hành: 02/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Quyết định số 321/QĐ-UBND

Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại tổng hợp dệt may Việt Anh tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư

Ban hành: 02/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: