10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 55/TB-VP

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 29/9/2017

Ban hành: 06/10/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo 56/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch thường trực UBND - Trưởng Ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 04/10/2017 của Ban Chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 06/10/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo số 55/TB-UBND

Về việc thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 8 năm 2017

Ban hành: 25/08/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 36/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 02/8/2017

Ban hành: 08/08/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo số 30/TB-ATGT

Về kế hoạch tổ chức giải báo chí tuyên truyền và Liên hoan phim An toàn giao thông năm 2017.

Ban hành: 08/08/2017

Lãnh đạo ký: Phó TB Phạm Quang Đức

Tải file:

Thông báo số 52/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 31/7/2017 - 06/8/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 07/08/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 47/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 24-30/7/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 02/08/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 37/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 26/6/2017-2/7/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 04/07/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 36/TB-UBND

Thông báo kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 19-25/6/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 29/06/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 32/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12-18/6/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 20/06/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file: