10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 05/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 08-14/01/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 16/01/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 02/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 1-7/1/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 11/01/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 02/TB-VP

ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 09/01/2018

Ban hành: 11/01/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP Phạm Ngọc Chính

Tải file:

Thông báo số 96/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 18-24/12/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 27/12/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 95/TB-UBND

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2018

Ban hành: 26/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 94/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 11-17/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 20/12/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 92/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 4-10/12/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/12/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 66/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 06/12/2017

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 64/TB-VP

Thông báo ý kiến kết luận của đ/c Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 07/12/2017

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo số 63/TB-VP

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Giang Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đẩy nhanh tiến độ xử lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 06/12/2017

Lãnh đạo ký: Ban chỉ đạo

Tải file: