10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 42/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 4-10/6/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/06/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo só 36/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 14-20/5/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 23/05/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 25/TB-VP

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Bình ngày 15/5/2018

Ban hành: 16/05/2018

Lãnh đạo ký: Phó CVP: Nguyễn Tuấn

Tải file:

Thông báo số 34/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 30/4/2018 - 06/5/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 09/05/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 22/TB-VP

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 3/5/2018

Ban hành: 07/05/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 33/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 23-29/4/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 04/05/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 31/TB-UBND

Thông báo kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 16-22/4/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 26/04/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 30/TB-UBND

Thông báo về việc thay đổi lịch Tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tháng 4/2018

Ban hành: 20/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Thông báo số 28/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 9-15/4/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 18/04/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 25/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 02-08/4/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/04/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file: