10 kết quả được tìm thấy

Thông báo số 28/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 9-15/4/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 18/04/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 25/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 02-08/4/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 13/04/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 18/TB-VP

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 06/4/2018

Ban hành: 09/04/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 24/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 26/3/2018 -01/4/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 04/04/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 23/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 19-25/3/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 28/03/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 22/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12-18/3/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 21/03/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 428-TB/TU

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở chung cư thương mại tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Ban hành: 20/03/2018

Lãnh đạo ký: Bí thư: Phạm Văn Sinh

Tải file:

Thông báo số 21/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 05-11/3/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 15/03/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 19/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/02/2018-04/3/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 07/03/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file:

Thông báo số 16/TB-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 12-25/2/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Ban hành: 28/02/2018

Lãnh đạo ký: CVP: Lại Văn Hoàn

Tải file: