10 kết quả được tìm thấy

Công điện số 08/CĐ-UBND

Về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 và Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 06/CĐ-UBND

Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 05/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017

Ban hành: 03/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 04/CĐ-UBND

Về việc tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Xuân 2017

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 03/CĐ-UBND

Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát

Ban hành: 11/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 02/CĐ-UBND

Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng loại vi rút cúm gia cầm khác

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 01/CĐ-UBNND

Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ban hành: 31/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 20/CĐ-UBND

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 19/CĐ-UBND

Về việc tiếp tục xử lý rác thải sinh hoạt và mở đợt cao điểm thực hiện bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 18/CĐ-UBND

Về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017

Ban hành: 19/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: