10 kết quả được tìm thấy

Công điện số 02/CĐ-UBND

Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng loại vi rút cúm gia cầm khác

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 01/CĐ-UBNND

Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ban hành: 31/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 20/CĐ-UBND

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 19/CĐ-UBND

Về việc tiếp tục xử lý rác thải sinh hoạt và mở đợt cao điểm thực hiện bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 18/CĐ-UBND

Về việc tập trung chỉ đạo, thực hiện Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017

Ban hành: 19/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 16/CĐ-UBND

Về việc khẩn trương thu hoạch lúa mùa và hoa màu năm 2016 để chủ động ứng phó với bão số 6.

Ban hành: 07/10/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện 14/CĐ-UBND

VV Chủ động phòng, chống nước biển tràn qua đê do bão số 3

Ban hành: 19/08/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện khẩn số 15/CĐ-PCTT

Chủ động phòng chống cơn bão số 3

Ban hành: 18/08/2016

Lãnh đạo ký: Trưởng BCĐ: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 13/CĐ-UBND

Về việc chủ động tiêu nước trong nội đồng phòng ngập úng do bão số 3

Ban hành: 18/08/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện 11/CĐ-UBND

Về việc khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống cơn bão số 3

Ban hành: 17/08/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: