10 kết quả được tìm thấy

Công điện số 03/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh khác, bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2018

Ban hành: 12/04/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 02/CĐ-UBND

Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 22/02/2018

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 08/CĐ-UBND

Về việc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 và Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 17/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Ban hành: 08/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 06/CĐ-UBND

Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/10/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 05/CĐ-UBND

Tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017

Ban hành: 03/08/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 04/CĐ-UBND

Về việc tập trung phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Xuân 2017

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 03/CĐ-UBND

Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát

Ban hành: 11/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 02/CĐ-UBND

Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng loại vi rút cúm gia cầm khác

Ban hành: 28/02/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 01/CĐ-UBNND

Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ban hành: 31/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Công điện số 20/CĐ-UBND

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: