10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 41/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn tỉnh Thái Bình , giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 24/07/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 39/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/07/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 128/KH-BCĐ

Về việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội

Ban hành: 28/06/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 36/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện "Chiến lược và Quy hoạch phát triển Điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030" tỉnh Thái Bình.

Ban hành: 22/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 114/KH-BCĐ

Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Thái Binh năm 2017-2018

Ban hành: 15/06/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 34/KH-UBND

Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản năm 2017

Ban hành: 14/06/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 29/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại Thái Bình

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCTUBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 28/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2017

Ban hành: 18/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 86/KHDT-PCTTVTKCN

Kế hoạch tổng diễn tập lực lượng vật tư phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Ban hành: 12/05/2017

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 27/KH-UBND

Về việc tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: