10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 29/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 tại Thái Bình

Ban hành: 19/05/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCTUBND tỉnh Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 28/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2017

Ban hành: 18/05/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 86/KHDT-PCTTVTKCN

Kế hoạch tổng diễn tập lực lượng vật tư phương tiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017

Ban hành: 12/05/2017

Lãnh đạo ký: TB: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 27/KH-UBND

Về việc tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 09/05/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 24/KH-UBND

Về việc thực hiện Đề án" Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 24/KH-UBND

Về việc thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 23/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Ban hành: 21/04/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 69/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

Ban hành: 10/04/2017

Lãnh đạo ký: PTB: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 21/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 05/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Kế hoạch số 58/KH-BCĐ

Kế hoạch điều tra diện hộ, doanh thu để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 29/03/2017

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Xuyên

Tải file: