10 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 14/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Ban hành: 16/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 14/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Ban hành: 16/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 05/KH-UBND

Kế hoạch Trồng cây đầu Xuân năm 2017, hưởng ứng hoạt động kỷ niệm ngày Đất ngập nước thế giới

Ban hành: 17/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 04/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2017

Ban hành: 13/01/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 02/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Thái bình giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 05/01/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Kế hoạch số 87/KH-UBND

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình năm 2017

Ban hành: 30/12/2016

Lãnh đạo ký: PCT UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang

Tải file:

Kế hoạch số 85/KH-UBND

Công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Kế hoạch số 86/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/12/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 81/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đời sống gia đình và chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Ban hành: 09/12/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Kế hoạch số 194/KH-BCĐ

Tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

Ban hành: 07/12/2016

Lãnh đạo ký: TB: PCT UBND tỉnh Phạm Văn Ca

Tải file: