10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 27/BC-UBND

Tình hình kinh tế xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 04/04/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 38/BC-PCTT&TKCN

Báo cáo tổng kết công tác hậu phương phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 biện pháp thực hiện năm 2017

Ban hành: 10/03/2017

Lãnh đạo ký: PTB: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Báo cáo số 17/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2017.

Ban hành: 06/03/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 05/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017

Ban hành: 02/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 04/BC-UBND

Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh dậu 2017

Ban hành: 01/02/2017

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 88/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016; dự kiến kế hoạch năm 2017

Ban hành: 09/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 88A/BC-UBND

Kết quả phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ban hành: 09/12/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 86/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017

Ban hành: 01/12/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 84/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/11/2016

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 81/BC-UBND

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 (lần 1) và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 29/11/2016

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file: