10 kết quả được tìm thấy

Báo cáo số 27/BC-UBND

Kết quả thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng ( giai đoạn 2011-2016) và quản lý, sử dụng đất đai, môi trường (giai đoạn 2006-2016) của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/04/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 22/BC-UBND

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I và phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018 tại tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/03/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 21/BC-UBND

Tình hình kinh tế- xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/03/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 11/BC-UBND

Báo cáo tình hìnhkinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2018

Ban hành: 07/03/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Ca

Tải file:

Báo cáo số 09/BC-UBND

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 20/02/2018

Lãnh đạo ký: PCT: Phạm Văn Xuyên

Tải file:

Báo cáo số 120/BC-UBND

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 114/BC-UBND

báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 115/BC-UBND

Báo cáo tóm tắt tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

Ban hành: 01/12/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo số 112/BC-UBND

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2017, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 tỉnh Thái Bình

Ban hành: 30/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file:

Báo cáo 110/BC-UBND

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018

Ban hành: 29/11/2017

Lãnh đạo ký: Chủ tịch: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: