2 kết quả được tìm thấy

Kế hoạch số 69/KH-BCĐ

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

Ban hành: 10/04/2017

Lãnh đạo ký: PTB: Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Lĩnh

Tải file:

Quyết định số 128/QĐ-BCĐ

Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh

Ban hành: 19/09/2016

Lãnh đạo ký: Trưởng BCĐ: Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Diên

Tải file: