Bổ sung 3.463,2 tấn xi măng hỗ trợ cho các xã chưa về đích xây dựng nông thôn mới

29/06/2017


Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 3.463,2 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 07 xã chưa về đích thuộc các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Đông Hưng.

Bổ sung xi măng hỗ trợ cho các xã chưa về đích xây dựng nông thôn mới

14/06/2017


Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 4.439,7 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 11 xã chưa về đích thuộc các huyện Thái Thụy, Đông Hưng và Kiến Xương.

Phê duyệt bổ sung 2.779,1 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Thái Thụy và Vũ Thư

14/04/2017


Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 2.779,1 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Thái Thụy và Vũ Thư. Khối lượng xi măng do Tập đoàn Geleximco tài trợ.

Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư

09/03/2017


Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 567/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư.

Phê duyệt bổ sung 1.682,4 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy và Vũ Thư

19/01/2017


Ngày 18/1/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 205/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy và Vũ Thư với tổng khối lượng 1.682,4 tấn (06 xã), trong đó:

Phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư và huyện Đông Hưng

13/01/2017


Ngày 13/1/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 103/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Vũ Thư và Đông Hưng.

Phê duyệt bổ sung khối lượng 2.965,8 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Thái Thụy

06/01/2017


Ngày 05/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung khối lượng 2.965,8 xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Thái Thụy.

Phê duyệt bổ sung 868,1 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Kiến Xương

03/01/2017


Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4158/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã thuộc huyện Kiến Xương.

Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Vũ Thư và Quỳnh Phụ

03/01/2017


Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4157/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc các huyện: Vũ Thư và Quỳnh Phụ

Phê duyệt bổ sung 343,5 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho xã Nam Trung và xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải

23/12/2016


Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3844/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho xã Nam Trung và xã Đông Xuyên huyện Tiền Hải.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: