Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã, phường thuộc thành phố Thái Bình

20/04/2018


Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã, phường thuộc thành phố Thái Bình

Phê duyệt bổ sung 7.485,6 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới cho các xã chưa về đích thuộc thành phố Thái Bình và các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng

28/11/2017


Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3095/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung 7.485,6 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 20 xã chưa về đích thuộc thành phố Thái Bình và các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng, với tổng khối lượng 7.485,6 tấn.

Cấp bổ sung 3.045,6 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Vũ Thư

07/10/2017


Ngày 06/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 3.045,6 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Vũ Thư.

Bổ sung danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới

29/08/2017


Ngày 28/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2283/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 7.516,7 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy, Vũ Thư và Đông Hưng.

Bổ sung 1.499,2 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc huyện Tiền Hải

27/07/2017


Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 1.499,2 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Tiền Hải.

Bổ sung 3.463,2 tấn xi măng hỗ trợ cho các xã chưa về đích xây dựng nông thôn mới

29/06/2017


Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 3.463,2 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 07 xã chưa về đích thuộc các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Đông Hưng.

Bổ sung xi măng hỗ trợ cho các xã chưa về đích xây dựng nông thôn mới

14/06/2017


Ngày 13/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1494/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 4.439,7 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 11 xã chưa về đích thuộc các huyện Thái Thụy, Đông Hưng và Kiến Xương.

Phê duyệt bổ sung 2.779,1 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Thái Thụy và Vũ Thư

14/04/2017


Ngày 14/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 2.779,1 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Thái Thụy và Vũ Thư. Khối lượng xi măng do Tập đoàn Geleximco tài trợ.

Điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư

09/03/2017


Ngày 08/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 567/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình: Nhóm 1, nhóm 2 và công trình phụ trợ cho các xã thuộc huyện Vũ Thư.

Phê duyệt bổ sung 1.682,4 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy và Vũ Thư

19/01/2017


Ngày 18/1/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định 205/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng NTM đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy và Vũ Thư với tổng khối lượng 1.682,4 tấn (06 xã), trong đó:

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: