Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 tại huyện Thái Thụy

05/02/2018


Ngày 5/2, đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017 tổ chức thẩm định kết quả xây dựng NTM tại các xã: Thái Thịnh, Thái Thuần, Thụy Quỳnh (Thái Thụy).

Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

28/01/2018


Đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017 tổ chức thẩm định tại xã Duy Nhất và xã Minh Khai (Vũ Thư).

Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

26/12/2017


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo nên 19 tiêu chí trong xây dựng NTM đã được các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên nắm vững. Nhiều cơ sở đoàn chủ động đăng ký thực hiện từng tiêu chí cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị “Tuyên truyền mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp”

22/12/2017


Chiều ngày 20/12, tại Thái Bình, Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức hội nghị “Tuyên truyền mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp”.

Hoàn thành cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

22/12/2017


Sau hơn một năm tổ chức, triển khai thực hiện, đến nay, cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đã hoàn thành.

Hội nghị “Tuyên truyền mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp”

21/12/2017


Chiều ngày 20/12, tại Thái Bình, Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức hội nghị “Tuyên truyền mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp”.

Toàn tỉnh có 186 xã đạt chuẩn nông thôn mới

11/12/2017


Đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh, huyện đến cơ sở. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tăng cường, tạo nên bộ mặt mới của nhiều xã, thôn khang trang, sạch, đẹp.

Thành phố: 5/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới

04/12/2017


UBND thành phố Thái Bình vừa họp về công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

22/11/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg (QĐ 1760) điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020.

Nông thôn mới: Chuẩn mới cần cách làm mới

17/11/2017


Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành quy định về bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2017 - 2020. Yêu cầu của bộ tiêu chí mới cao hơn nhiều so với bộ tiêu chí cũ, vì vậy các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và những năm tiếp theo phải nỗ lực hơn nữa mới có thể cán đích.

Các tin đã đưa: