Triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 64 xã chưa về đích

10/08/2018


Chiều ngày 9/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với 64 xã chưa về đích.

Đề xuất một số cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các địa phương giai đoạn 2018 - 2020

24/07/2018


Chiều ngày 23/7, UBND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến về báo cáo đề xuất một số cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020; chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới Kiến Giang, thành phố Thái Bình; việc sáp nhập Trung tâm Da liễu vào Bệnh viện Phong Da liễu Văn Môn và đổi tên thành Bệnh viện Da liễu; việc sáp nhập Ban Quản lý di tích lịch sử, văn hóa huyện Hưng Hà và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hưng Hà.

Toàn tỉnh có 200/263 xã đạt chuẩn nông thôn mới

13/07/2018


Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực sự thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh, huyện đến cơ sở.

Đồng hành xây dựng nông thôn mới

28/06/2018


Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần cùng địa phương thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Xây dựng nông thôn mới phải nâng cao đời sống người dân, không chạy theo thành tích

26/06/2018


Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới (NTM) không được chạy theo thành tích, không để có hiện tượng nợ đọng, mà xây dựng NTM phải đảm bảo phát triển kinh tế, đời sống người dân được nâng lên...

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

20/06/2018


Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, định hướng phát triển kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề… ngành Công thương Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Xây dựng nông thôn mới: Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo (Kỳ 3)

15/06/2018


Đứng trước những khó khăn, thách thức mới, tiến độ xây dựng NTM đang có dấu hiệu chững lại, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt thì rất khó về đích đúng kế hoạch. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp căn cơ, tháo gỡ “nút thắt”.

Xây dựng nông thôn mới: Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo (Kỳ 2)

12/06/2018


Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Thái Bình đã đi được chặng đường 7 năm. Từ chương trình này, diện mạo nhiều vùng quê đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, sau Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 đã đặt ra những thách thức mới với cả những xã đã đạt chuẩn và những xã chưa hoàn thành xây dựng NTM.

Xây dựng nông thôn mới: Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo (Kỳ 1)

11/06/2018


Sau 7 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng xây dựng NTM của cả nước. Tuy nhiên, trong điều kiện mới, đặc biệt, nhiều tiêu chí đã được sửa đổi, bổ sung đòi hỏi việc thực hiện cần có những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo.

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả trong toàn tỉnh

29/05/2018


Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Chính phủ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn từ năm 2009, Thái Bình đã chọn 8 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới, đến nay xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả trong toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo sức sống mới, diện mạo mới cho các địa phương.

Các tin đã đưa: