Đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và nước sạch nông thôn

12/09/2017


Sáng ngày 12/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của các cấp hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Quỳnh Phụ.

Đông Hưng xây dựng 222 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố theo tiêu chí nông thôn mới

08/09/2017


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đã đầu tư xây dựng được 222 nhà văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới ở 237 thôn, tổ dân phố.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

07/08/2017


Đây là nội dung buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh chiều ngày 4/8.

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017

21/07/2017


Từ đầu năm 2017 đến nay, trong bối cảnh có những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh, phong trào xây dựng NTM của tỉnh đã đạt kết quả cao.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

19/07/2017


Thực tế cho thấy, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thêm 12 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

20/06/2017


Chiều ngày 19/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đợt 3 năm 2016.

Cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

13/06/2017


Bộ Y tế vừa có Công văn số 3045/BYT-MT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thái Bình

01/06/2017


Ngày 31/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thái Bình.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

05/05/2017


Ngày 26/4/2017, BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 ban hành Công văn số 01/BCĐCTMTQG-VPĐP ngày 26/4/2017 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

12/04/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Các tin đã đưa: