Thêm 12 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

20/06/2017


Chiều ngày 19/6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đợt 3 năm 2016.

Cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

13/06/2017


Bộ Y tế vừa có Công văn số 3045/BYT-MT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cải thiện điều kiện vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thái Bình

01/06/2017


Ngày 31/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thái Bình.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

05/05/2017


Ngày 26/4/2017, BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 ban hành Công văn số 01/BCĐCTMTQG-VPĐP ngày 26/4/2017 về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

12/04/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Điểm sáng nông thôn mới

05/04/2017


Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, Thái Bình là một trong những điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, tạo sức bật để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại, bền vững.

Thêm 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

31/03/2017


UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016 đợt 2 vào chiều ngày 31/3.

Phấn đấu thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới

28/03/2017


Sau 6 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Phải đạt 50% số xã chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

28/02/2017


Đến năm 2020, cả nước phải có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo phải tăng gấp 1,5 lần so với hiện tại.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: