Góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn

20/06/2018


Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Sở Công Thương đã ban hành nhiều văn bản nhằm thể chế hóa các chủ trương của Nghị quyết, thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Xây dựng nông thôn mới: Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo (Kỳ 3)

15/06/2018


Đứng trước những khó khăn, thách thức mới, tiến độ xây dựng NTM đang có dấu hiệu chững lại, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt thì rất khó về đích đúng kế hoạch. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp căn cơ, tháo gỡ “nút thắt”.

Xây dựng nông thôn mới: Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo (Kỳ 2)

12/06/2018


Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Thái Bình đã đi được chặng đường 7 năm. Từ chương trình này, diện mạo nhiều vùng quê đổi thay rõ rệt, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, sau Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 đã đặt ra những thách thức mới với cả những xã đã đạt chuẩn và những xã chưa hoàn thành xây dựng NTM.

Xây dựng nông thôn mới: Cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo (Kỳ 1)

11/06/2018


Sau 7 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng xây dựng NTM của cả nước. Tuy nhiên, trong điều kiện mới, đặc biệt, nhiều tiêu chí đã được sửa đổi, bổ sung đòi hỏi việc thực hiện cần có những giải pháp căn cơ, đồng bộ, sáng tạo.

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả trong toàn tỉnh

29/05/2018


Thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Chính phủ về nông nghiệp, nông dân và nông thôn từ năm 2009, Thái Bình đã chọn 8 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới, đến nay xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sâu rộng, hiệu quả trong toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo sức sống mới, diện mạo mới cho các địa phương.

Thái Thụy: Đường đến chuẩn huyện nông thôn mới

25/05/2018


Hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện đang gặp không ít khó khăn về nguồn lực, nhất là việc đấu giá quyền sử dụng đất, huy động nguồn xã hội hóa để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tiền Hải: 27/34 xã đạt chuẩn nông thôn mới

11/05/2018


Chiều ngày 10/5, UBND tỉnh làm việc với huyện Tiền Hải về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới (NTM) của các xã phấn đấu về đích năm 2018 và mục tiêu của Tiền Hải trở thành huyện NTM.

Thái Thụy: 32/47 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

11/05/2018


Sáng ngày 10/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Thái Thụy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đối với các xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 và kế hoạch phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện.

Tín dụng chính sách: Góp phần xây dựng nông thôn mới

03/05/2018


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhằm xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM

Nông thôn mới ở Thái Thụy: 7 năm nhìn lại

16/04/2018


Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 32/47 xã ở Thái Thụy đã hoàn thành các tiêu chí. Những cách làm hay, những kinh nghiệm quý đã được rút ra từ khâu chỉ đạo đến tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện và huy động sức dân...

Các tin đã đưa: