Nông thôn mới ở Thái Thụy: 7 năm nhìn lại

16/04/2018


Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 32/47 xã ở Thái Thụy đã hoàn thành các tiêu chí. Những cách làm hay, những kinh nghiệm quý đã được rút ra từ khâu chỉ đạo đến tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện và huy động sức dân...

Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

28/03/2018


Sáng ngày 27/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Để 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch (Bài 1)

24/03/2018


Ngày 8/2/2018, UBND tỉnh có Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tập trung đẩy mạnh thực hiện đấu nối sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phấn đấu đến ngày 30/4/2018 tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh đạt 100%.

Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 tại huyện Thái Thụy

05/02/2018


Ngày 5/2, đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017 tổ chức thẩm định kết quả xây dựng NTM tại các xã: Thái Thịnh, Thái Thuần, Thụy Quỳnh (Thái Thụy).

Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

28/01/2018


Đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017 tổ chức thẩm định tại xã Duy Nhất và xã Minh Khai (Vũ Thư).

Góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới

26/12/2017


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo nên 19 tiêu chí trong xây dựng NTM đã được các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên nắm vững. Nhiều cơ sở đoàn chủ động đăng ký thực hiện từng tiêu chí cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hội nghị “Tuyên truyền mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp”

22/12/2017


Chiều ngày 20/12, tại Thái Bình, Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức hội nghị “Tuyên truyền mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp”.

Hoàn thành cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

22/12/2017


Sau hơn một năm tổ chức, triển khai thực hiện, đến nay, cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 đã hoàn thành.

Hội nghị “Tuyên truyền mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp”

21/12/2017


Chiều ngày 20/12, tại Thái Bình, Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) tổ chức hội nghị “Tuyên truyền mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp”.

Toàn tỉnh có 186 xã đạt chuẩn nông thôn mới

11/12/2017


Đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng từ tỉnh, huyện đến cơ sở. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được tăng cường, tạo nên bộ mặt mới của nhiều xã, thôn khang trang, sạch, đẹp.

Các tin đã đưa: