Nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp

12/04/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Điểm sáng nông thôn mới

05/04/2017


Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, Thái Bình là một trong những điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, tạo sức bật để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại, bền vững.

Thêm 6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

31/03/2017


UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016 đợt 2 vào chiều ngày 31/3.

Phấn đấu thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới

28/03/2017


Sau 6 năm triển khai thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Phải đạt 50% số xã chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

28/02/2017


Đến năm 2020, cả nước phải có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo phải tăng gấp 1,5 lần so với hiện tại.

4 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2016

17/02/2017


Sáng ngày 16/2, Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đợt 1 năm 2016.

Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

11/01/2017


Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 5131/QĐ-BCT về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Huyện Kiến Xương: Thêm 5 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

11/01/2017


Đoàn thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tiến hành thẩm định kết quả xây dựng NTM tại 5 xã của huyện Kiến Xương gồm: Minh Tân, Quang Lịch, Vũ Bình, Nam Bình, Quang Hưng.

Thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

09/01/2017


Ngày 05/1/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 21/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT.

Các tin đã đưa: