4 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2016

17/02/2017


Sáng ngày 16/2, Hội đồng xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đợt 1 năm 2016.

Phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

11/01/2017


Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 5131/QĐ-BCT về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Huyện Kiến Xương: Thêm 5 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

11/01/2017


Đoàn thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tiến hành thẩm định kết quả xây dựng NTM tại 5 xã của huyện Kiến Xương gồm: Minh Tân, Quang Lịch, Vũ Bình, Nam Bình, Quang Hưng.

Thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

09/01/2017


Ngày 05/1/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 21/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

09/01/2017


Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; ngày 10/1/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 65/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

06/01/2017


Ngày 05/1/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 20/UBND-NNTNMT về việc thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Năm 2016, toàn tỉnh có 200 xã và 1 huyện về đích nông thôn mới

03/01/2017


Năm 2016, toàn tỉnh có 200 xã và 1 huyện về đích nông thôn mới; 100% xã, phường, thị trấn có nước sạch phục vụ đời sống, sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh của người dân.

Huyện đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được thưởng 10 tỷ đồng

06/12/2016


Phấn đấu tiếp tục là lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới của cả nước, Thái Bình đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua trong tất cả các ngành, đơn vị và các địa phương, mục tiêu đến năm 2020 tỉnh cơ bản hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới, tiến độ và kế hoạch cấp xi măng

01/12/2016


Sáng ngày 1/12, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) của các xã đăng ký về đích năm 2016; tiến độ và kế hoạch cấp xi măng thời gian tới.

Các tin đã đưa: