Tin tổng hợp

Thông báo số 47/TB-SNV về việc thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh Thái Bình

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ NỘI VỤ
 

Số: 47/TB-SNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 
THÔNG BÁO
Trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Về việc thi tuyển công chức năm 2012 của tỉnh Thái Bình
 
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012;
Sở Nội vụ thông báo số lượng, chỉ tiêu cần tuyển như sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 42 đại học: Hành chính học 1, Kế toán-Tài chính 1, Quản lý kinh doanh 1, Công trình thuỷ lợi 2, Bảo vệ thực vật 2, Nuôi trồng thuỷ sản 4, Kỹ thuật tài nguyên nước 2, Lâm học 3, Lâm nghiệp đô thị 1, Lâm nghiệp xã hội 1, Lâm nghiệp 1, Lâm sinh 1, Nông học 1, Khoa học cây trồng 1, Máy tàu thuỷ 1, Khai thác hàng hải 1, Thiết kế tàu thuỷ 1, Kế toán 1, Bác sĩ thú y 3, Kinh tế 1, Kinh tế nông nghiệp 2, Chăn nuôi thú y 2, Công nghệ chế biến thuỷ sản 2, Công nghệ thực phẩm 2, Bảo quản chế biến nông sản 1, Bệnh học thuỷ sản 2, Quản trị tài chính - kế toán 1.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường 19 đại học: Pháp luật dân sự 1, Địa chất thuỷ văn 1, Kế toán 2, Kinh tế Địa chính 1, Trắc địa 1, Kỹ thuật Tài nguyên nước 2, Khí tượng thuỷ văn 1, Thuỷ văn môi trường 1, Môi trường 1, Kinh tế quốc dân 1, Kinh tế Quản lý tài nguyên môi trường 1, Hải dương học 1, Công nghệ biển 1, Công nghệ thực phẩm 1, Kỹ thuật môi trường 3.
3. Sở Tài chính 18 đại học: Tài chính-Ngân hàng 2, Kế toán 4, Tin học 1, Công trình thuỷ lợi 1, Kinh tế 2, Tài chính doanh nghiệp 1, Quản trị kinh doanh 1, Tài chính nhà nước 1, Quản lý tài chính công 1, Quản trị doanh nghiệp 1, Kế toán doanh nghiệp 1, Kế toán kiểm toán 1, Quản trị kinh doanh tổng hợp 1.
4. Sở Công Thương cần tuyển 14 đại học: Kế toán 7, Công nghệ thông tin 1, Cơ khí 1, Quản trị kinh doanh 3, Kinh tế 2.
5. Sở Giao thông vận tải 15 đại học: Kế toán 2, Kinh tế 1, Giao thông vận tải 5, Cầu đường 2, Tin học 3, Tài chính-Kế toán 1, Quản trị kinh doanh 1.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 đại học: Xây dựng dân dụng công nghiệp 1, Vật liệu xây dựng 1, Công trình thuỷ lợi 1, Kinh tế nông nghiệp 1, Kinh tế 1, Quản trị kinh doanh 1, Quản trị kinh doanh quốc tế 1, Xây dựng cầu đường 1, Cơ giới hoá xây dựng 1.
7. Sở Y tế 10 đại học: Dược 1, Hành chính công 1, Công nghệ thông tin 1, Công nghệ sinh học 3, Công nghệ chế biến 1, Công nghệ thực phẩm 2, Luật 1.
8. Sở Nội vụ 10 đại học: Khoa học máy tính 2, Hành chính 1, Bác sĩ y khoa 1, Luật 1, Xuất bản 1, Kinh tế 1, Văn học 1, Lịch sử 1, Lưu trữ học quản trị văn phòng 1.
9. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 8 đại học: Thể dục thể thao 1, Ngữ văn 1, Việt Nam học 1, Thiết kế mỹ thuật 1, Du lịch 1, Văn hoá 1, Xã hội học 1, Quản lý văn hoá 1.
10. Sở Thông tin và Truyền thông 8 đại học: Công nghệ thông tin 3, Quản trị kinh doanh 1, Bưu chính viễn thông 1, Kế hoạch 1, Kinh tế viễn thông 1, Điện tử viễn thông 1.
11. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 6 đại học: Khoa học Xã hội 1, Kế toán 1, Tài chính 1, Kinh tế 1, Toán tin 1, Lao động xã hội 1.
12. Sở Xây dựng 5 đại học: Công nghệ thông tin 1, Xây dựng giao thông 1, Khoa học môi trường 1, Xây dựng đô thị 1, Kỹ sư Quy hoạch 1.
13. Sở Khoa học và Công nghệ 4 đại học: Điện tử - viễn thông 1, Sư phạm Toán 1, Kỹ sư cơ khí nông nghiệp 1, Công nghệ kỹ thuật điện 1.
14. Ban Quản lý các khu công nghiệp 4 đại học: Quản lý kinh doanh 1, Quản trị kinh doanh 1, Quản trị nhân lực 1, Địa lý môi trường 1.
15.Thanh tra tỉnh 3 đại học: Kế toán 1, Kinh tế xây dựng 1, Quản trị Tài chính kế toán 1.
16. Sở Tư pháp 4 đại học: Kế toán 1, Bách khoa hoá dầu 1, Luật 2.
17. Văn phòng UBND tỉnh 01 Đại học Luật.
18. Sở Giáo dục – Đào tạo 01 đại học: Khoa học máy tính.
19. UBND thành phố Thái Bình 21 đại học: Kế toán 2, Hành chính học 1, Công tác xã hội 1, Quản trị kinh doanh 2, Kế toán-kiểm toán 1, Sư phạm Thể dục thể thao 1, Tài chính ngân hàng 2, Kinh tế 2, Tài chính-Tín dụng 1, Tư pháp-Hành chính 1, Luật 3, Cầu đường 1, Xây dựng đường bộ 1, Công nghệ môi trường 1, Nông hoá 1.
20. UBND huyện Thái Thuỵ 14 đại học: Kinh tế 2, Toán tin 1, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 1, Văn hoá du lịch 1, Bác sĩ 1, Kế toán 1, Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1, Kinh tế xây dựng 1, Công nghệ chế biến thuỷ sản 1, Thú y- Chăn nuôi, Khuyến nông 1, Kỹ sư Xây dựng dân dụng 1, Kỹ sư điện hệ thống 1, Công trình thuỷ lợi 1.
21. UBND huyện Kiến Xương 13 đại học: Kế toán-Kiểm toán 1, Kinh tế nông nghiệp-Trồng trọt 2, Công nghệ chế biến thuỷ sản 1, Kế toán 4, Kỹ sư kinh tế nông nghiệp 1, Giao thông 1, Xây dựng 1, Thuỷ nông 1, Viễn thông 1.
22. UBND huyện Quỳnh Phụ 8 đại học: Trồng trọt 1, Chăn nuôi 1, Kế toán 1, Quản lý đất đai 1, Quản trị kinh doanh 1, Kinh tế nông nghiệp 1, Quản lý kinh tế 1, Quản trị nhân lực 1.
23. UBND huyện Hưng Hà 5 đại học: Tin học 3, Công nghệ thông tin 1, Toán học 1.
24. UBND huyện Đông Hưng 4 đại học: Khoa học môi trường 1, Hành chính văn phòng 1, Tin học 1, Sư phạm Âm nhạc 1.
25. UBND huyện Vũ Thư 4 đại học: Quản trị kinh doanh 2, Tài chính ngân hàng 1, Luật 1.
26. UBND huyện Tiền Hải 3 đại học: Kế toán doanh nghiệp 1, Quản trị kinh doanh 1, Quản lý Kinh tế 1.
II/ Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ được kéo dài thêm 10 ngày đến hết ngày 20/3/2012.
2. Địa điểm bán và thu hồ sơ: Tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi ở một cơ quan, đơn vị, nếu thí sinh nào đăng ký dự thi hai cơ quan trở lên hoặc trong hồ sơ khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự thi hoặc huỷ bỏ kết quả thi.
Sở Nội vụ thông báo để những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển./.
 
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tiến Ninh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình
ĐT: (036)3743.787 FAX: (036)3743.787 - Email: banbientapcong@thaibinh.gov.vn