CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN TẤT

Dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng khu liên hiệp thể thao.

Dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng khu liên hiệp thể thao thuộc danh mục dự án gọi vốn đầu tư vào Thái Bình giai đoạn (2009 - 2015)

Dự án cầu Trà Giang

Dự án cầu Trà Giang được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định 2468/QĐ-UBND ngày 17/10/2012

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Amon Nitrat được UBND tỉnh phê duyệt và được khởi công xây dựng từ tháng 5/2011.

Video