CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 223 từ thành phố Thái Bình đến thị trấn Hưng Hà và xây dựng mới cầu Tịnh Xuyên

Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh lộ 223 từ thành phố Thái Bình đến thị trấn Hưng Hà và xây dựng mới cầu Tịnh Xuyên thuộc danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm năm 2012 được phê duyệt UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh

Dự án Khu nhà ở tại xã Đông La, huyện Đông Hưng

Dự án Khu nhà ở tại xã Đông La, huyện Đông Hưng được đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh.

Dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Dự án Khu nhà ở tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ thuộc danh mục công trình, dự án trong kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 28/3/2013.

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường trục huyện từ Thị trấn Hưng Nhân đến thị trấn Hưng Hà huyện Hưng Hà

- Đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình - Địa chỉ: Số 233, Phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình - Điện thoại/FAX: 0363835712/0363830326

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu nhà 5 tầng, tổ 39,40, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

- Đơn vị đăng ký công bố danh mục dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình - Địa chỉ: Số 233, Phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình - Điện thoại/FAX: 0363835712/0363830326

Video