BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và các gói thầu mua sắm tập trung đợt 1 tỉnh Thái Bình năm 2018

08/05/2018


Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và các gói thầu mua sắm tập trung đợt 1 tỉnh Thái Bình năm 2018

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu người có công thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

28/12/2017


Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu người có công thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung vắcxin tiêm phòng các bệnh “đỏ” ở lợn và lở mồm long móng gia súc vụ Xuân – Hè năm 2017.

20/03/2017


Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung vắcxin tiêm phòng các bệnh “đỏ” ở lợn và lở mồm long móng gia súc vụ Xuân – Hè năm 2017.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

03/11/2016


Gói 01: Mua sắm tập trung bàn ghế làm việc, bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh, tủ đựng tài liệu trên địa bàn

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

03/11/2016


Gói thầu 01: Mua sắm tập trung trang thiết bị tin học, máy văn phòng tỉnh Thái Bình năm 2016

Các tin đã đưa: