BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
bản đồ Vị trí địa lý Diện tích: 1546.5 Km2 Dân số: 1865400 người

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

03/11/2016


Gói 01: Mua sắm tập trung bàn ghế làm việc, bàn ghế hội trường, bàn ghế học sinh, tủ đựng tài liệu trên địa bàn

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

03/11/2016


Gói thầu 01: Mua sắm tập trung trang thiết bị tin học, máy văn phòng tỉnh Thái Bình năm 2016

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học tỉnh Thái Bình năm 2016

01/11/2016


Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh bàn hành Quyết định số 2913/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung trang thiết bị dạy và học tỉnh Thái Bình năm 2016

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị : Văn phòng Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng tỉnh Thái Bình

12/12/2014


Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2978/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị : Văn phòng Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng tỉnh Thái Bình

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, tỉnh Thái Bình

12/12/2014


Ngày 11/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2979/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, tỉnh Thái Bình

Các tin đã đưa: