Khách sạn Kim Cương

02/12/2014


Địa chỉ: 373 Trần Nhân Tông, TP. Thái Bình
Tel: 0227 3641555 - 3642642; Hotline: 0976611555; Fax: 0227 3831195
Email: sales@khachsankimcuong.net; Kimcuong4_7_2006@yahoo.com
Số phòng: 41