Khách sạn Dầu khí Thái Bình

02/12/2014


Địa chỉ: 458 Lý Bôn, Thành phố Thái Bình
Tel: 036 3658222; Fax: 036 3658333
Email: info@petrothaibinhhotel.vn
Số phòng: 170