Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 (16/12/2016)

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 17332/BTC-NSNN về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Các tin đã đưa:
VIDEO NÔNG THÔN MỚI