Kế hoạch số 21/KH-STTT ngày 7/9/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông (23/11/2017)

Về việc sản xuất các chương trình tuyên truyền về giảm nghèo phát trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện thuộc dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông (23/11/2017)

Về việc sản xuất các tác phẩm truyền thanh tuyên truyền về giảm nghèo phát trên hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở thuộc dự án Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin năm 2017

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” (04/10/2017)

Ngày 3/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Công văn số 932-CV/TU về việc “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo”.

Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 (16/12/2016)

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 17332/BTC-NSNN về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Các tin đã đưa:
VIDEO NÔNG THÔN MỚI