Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
11/12/2017
Sáng - Đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh (Từ ngày 09 đến 11/12/2017) TP HCM Đ/c Diên, Đ/c Ca Đ/c Hoàn
Thứ 2,
11/12/2017
Sáng - Đi công tác Hà Nội (Từ 8h00) Hà Nội Đ/c Giang
Thứ 2,
11/12/2017
Sáng - Dự Hội nghị triển khai, giới thiệu về các chính sách thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận đa chiều (Từ 7h30) TTHN tỉnh Đ/c Lĩnh Đ/c Thăng
Thứ 2,
11/12/2017
Chiều - Họp Ban tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ huyện Thái Thụy (Từ 13h30) Bộ CHQS tỉnh Đ/c Lĩnh Đ/c Chính Đ/c Tự
Thứ 3,
12/12/2017
Sáng - Dự Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật lưu trữ (giai đoạn 2012-2017) và triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Từ 7h30) Sở Nội vụ Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 3,
12/12/2017
Sáng - Họp nghe Sở LĐTBXH báo cáo tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng (Từ 7h30) P-3.3 Đ/c Lĩnh Đ/c Sáng Đ/c Thăng
Thứ 3,
12/12/2017
Sáng - Dự Hội nghị toàn quốc tổng kết Luật thanh tra, Luật tiếp công dân (Từ 8h30) Hà Nội Đ/c Giang Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 4,
13/12/2017
Sáng - Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Cả ngày, từ 7h30) Tỉnh ủy Đ/c Diên, Đ/c Ca
Thứ 4,
13/12/2017
Sáng - Làm việc với Đoàn kiểm tra đánh giá việc triển khai điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ (Từ 7h30) P-3.3 Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 5,
14/12/2017
Sáng - Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh (Từ 8h00) BCH Quân sự tỉnh Đ/c Diên
Thứ 5,
14/12/2017
Sáng - Họp Ban Chỉ đạo dự án nước sạch nông thôn nghe báo cáo kết quả thực hiện đầu tư công trình nước sạch nông thôn và sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cơ chế chính sách của chương trình nước sạch nông thôn (Từ 8h00) P-3.3 Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c Minh
Thứ 5,
14/12/2017
Sáng - Dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Thi đua yêu nước xây dựng xứ họ đạo 4 gương mẫu” (Từ 7h30) TTHN tỉnh Đ/c Xuyên Đ/c Tùng
Thứ 5,
14/12/2017
Sáng - Làm việc với Bộ VHTT&DL về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Từ 8h00) Thái Thụy Đ/c Lĩnh Đ/c Chính Đ/c Huyền
Thứ 5,
14/12/2017
Chiều - Dự Hội nghị Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Từ 13h30) BCH BĐBP tỉnh Đ/c Diên
Thứ 5,
14/12/2017
Chiều - Dự Hội nghị tổng kết áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (Từ 14h00) Sở KHCN Đ/c Giang Đ/c Sáng Đ/c Thăng
Thứ 6,
15/12/2017
Sáng - Làm việc với Công ty VEGEHEART về Dự án sản xuất chế biến rau sạch (Từ 8h00) P-3.10 Đ/c Diên Đ/c Hoàn Đ/c Lân, Minh
Thứ 6,
15/12/2017
Sáng - Dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đại đội 4 dân quân gái huyện Tiền Hải (Từ 7h30) C4 Tiền Hải Đ/c Xuyên Đ/c Tự
Thứ 6,
15/12/2017
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (Từ 8h30) Bưu điện tỉnh Đ/c Giang Đ/c Sáng Đ/c V.Hưng
Thứ 6,
15/12/2017
Chiều - Dự Hội nghị triển khai xác định ranh giới quản lý hành chính trên biển (Từ 13h30) Sở Nội vụ Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 7,
16/12/2017
Sáng - Dự gặp mặt Đảng viên có đạo (Từ 7h30) Công an tỉnh Đ/c Xuyên Đ/c Tùng
Chủ nhật,
17/12/2017
Sáng - Dự Tổng kết Hội Hoa Phong lan Thái Bình (Từ 7h30) Thành phố Đ/c Xuyên Đ/c Huyền