Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng - Kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (Từ 8h00) Huyện, TP Đ/c Diên LĐVP CV liên quan
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng - Dự Hội nghị triển khai thông tư 26/2017/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (Từ 8h00) Hải Phòng Đ/c Lĩnh Đ/c Huỳnh
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng - Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 (Từ 8h00) P-2.7 LĐUB Đ/c Hoàn Đ/c Thăng
Thứ 2,
21/08/2017
Sáng - Làm việc với Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Từ 8h00) Sở KH&ĐT Đ/c Giang Đ/c Huy
Thứ 2,
21/08/2017
Chiều - Kiểm tra tình hình xử lý nước thải tại KCN Nguyễn Đức Cảnh và KCN Gia Lễ (Từ 13h30) Đông Hưng, TP Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 2,
21/08/2017
Chiều - Đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Đặng Thị Hà My, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải (Từ 13h30) Trụ sở TCD Đ/c Giang Đ/c Chính Ban TCD
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng - Kiểm tra các khu đất đối ứng xây dựng đường từ thành phố đi Đồng Tu (Từ 7h30) Vũ Thư, TP Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c Phúc
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng - Dự Lễ khởi động giai đoạn 1 Dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính (Từ 8h30) KS White palace LĐUB Đ/c Lân
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng - Làm việc với Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Từ 8h00) Sở Tài chính Đ/c Giang Đ/c Phương
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng - Làm việc với Liên doanh Công ty CP Ô tô Trường Hải – Công CP Tập đoàn Lộc Trời về Dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối” (Từ 8h00) P-3.3 Đ/c Diên, Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền
Thứ 3,
22/08/2017
Sáng -Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Công ty Nikken Sekkei Civil về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Bình (Từ 9h00) P-3.10 Đ/c Diên, Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c Oanh
Thứ 4,
23/08/2017
Sáng - Làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội (Từ 8h00) P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn Đ/c Việt
Thứ 4,
23/08/2017
Sáng - Làm việc với Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Từ 8h00) Sở NN&PTNT Đ/c Xuyên Đ/c Huyền, Lân
Thứ 4,
23/08/2017
Chiều - Làm việc với Đoàn công tác của Quốc hội (Từ 14h00) Hưng Hà Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn Đ/c Việt
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng - Dự gặp mặt cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia (Từ 8h00) TTHN tỉnh Đ/c Giang Đ/c Lân
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng - Làm việc với Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Từ 8h00) BQL Dự án XD Đ/c Ca Đ/c Oanh
Thứ 5,
24/08/2017
Sáng - Làm việc với Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh (Từ 7h30) Công an tỉnh Đ/c Diên
Thứ 5,
24/08/2017
Chiều - Họp tại Đại học Thái Bình (Từ 14h00) ĐHTB Đ/c Giang Đ/c Thăng
Thứ 5,
24/08/2017
Chiều - Dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII (Từ 14h00) P-2.4 CB, ĐV, NV
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 9h00) Tỉnh ủy Đ/c Diên
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng - Làm việc với Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Từ 8h00) Sở GTVT Đ/c Ca Đ/c Phúc
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng - Dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020” (Từ 7h30) Khánh Hòa Đ/c Lĩnh
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng - Tiếp, làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Từ 7h30) P-3.3 LĐUB Đ/c Hoàn Đ/c Thăng
Thứ 6,
25/08/2017
Sáng - Đi công tác Hà Nội (Từ 7h30) Hà Nội Đ/c Xuyên
Thứ 6,
25/08/2017
Chiều - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung (Từ 13h30): P-3.3 Chủ tịch, các PCT
Thứ 6,
25/08/2017
Chiều + Sở TNMT, Sở Tài chính báo cáo việc thực hiện xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đ/c Chính Đ/c Chinh
Thứ 6,
25/08/2017
Chiều + UBND huyện Thái Thụy báo cáo Đề án an sinh xã hội Dự án nâng bãi ổn định đê biển 8 kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ. Đ/c Tuấn Đ/c Việt
Thứ 7,
26/08/2017
Sáng - Dự Hội thi khu vực - Ngân hàng Chính sách xã hội (Từ 7h30) Hải Dương Đ/c Giang Đ/c Đông