Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
22/05/2017
Sáng - Dự kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV (Từ 22/5/2017 đến 20/6/2017) Hà Nội Đ/c Diên
Thứ 2,
22/05/2017
Sáng - Dự Hội nghị triển khai Luật đấu giá tài sản và tập huấn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Từ 7h30) TTHN tỉnh Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 2,
22/05/2017
Sáng - Họp tại Bộ Khoa học và Công nghệ (Từ 8h00) Hà Nội Đ/c Giang
Thứ 3,
23/05/2017
Sáng - Họp về tình hình tại Chi nhánh Công ty TNHH may mặc Vina Kangaroo (Từ 8h00) P-3.3 Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 3,
23/05/2017
Sáng - Tập huấn bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện (Từ 7h30) TTHN tỉnh Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 3,
23/05/2017
Chiều - Dự Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn (Từ 14h00) Quỳnh Phụ Đ/c Xuyên Đ/c Tuấn Đ/c Oanh
Thứ 3,
23/05/2017
Chiều - Dự Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND của UBND tỉnh tại huyện Vũ Thư (Từ 13h30) Vũ Thư Đ/c Giang Đ/c Phúc
Thứ 4,
24/05/2017
Sáng - Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030 (Từ 7h30) P-3.10 Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Lân
Thứ 4,
24/05/2017
Sáng - Kiểm tra các công trình thi công phòng chống lụt bão (Từ 7h30) Vũ Thư Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c Việt
Thứ 4,
24/05/2017
Chiều - Họp Tiểu ban tiền phương Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Từ 14h00) P-3.3 Đ/c Xuyên Đ/c Huyền
Thứ 5,
25/05/2017
Sáng - Họp nghe Sở NN&PTNT b/c Quy định về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tỉnh TB (Từ 8h00) P-3.3 Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Lân
Thứ 5,
25/05/2017
Sáng - Dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2017 (Từ 7h30) NVH TT tỉnh Đ/c Lĩnh Đ/c Lâm Đ/c Thăng
Thứ 5,
25/05/2017
Chiều - Kiểm tra các công trình thi công phòng chống lụt bão (Từ 13h30) Huyện, TP Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c Việt
Thứ 5,
25/05/2017
Chiều - Dự Chương trình hàng Việt về nông thôn tại Tiền Hải (Từ 19h30) Tiền Hải Đ/c Giang Đ/c T.Anh
Thứ 6,
26/05/2017
Sáng - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Từ 7h30) Tỉnh ủy Đ/c Diên
Thứ 6,
26/05/2017
Sáng - Họp nghe Sở Ngoại vụ báo cáo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh (Từ 7h30) P-3.10 Đ/c Giang Đ/c Lâm Đ/c Lân
Thứ 6,
26/05/2017
Sáng - Dự Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công (Từ 8h00) Hà Nội Đ/c Lĩnh Đ/c Tuấn Đ/c Oanh
Thứ 6,
26/05/2017
Sáng - Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn (Từ 7h30) P-3.3 Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c Minh