Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
23/01/2017
Sáng - Dự Lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ, Bác Hồ, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Từ 7h30) TP, VT, TT Chủ tịch, các PCT LĐVP
Thứ 2,
23/01/2017
Sáng - Tiếp công dân (Từ 7h30) Trụ sở TCD Đ/c Ca Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 2,
23/01/2017
Sáng - Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Từ 9h00) P-1.9 Đ/c Diên, Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 2,
23/01/2017
Chiều - Đi chúc Tết tỉnh Hải Dương (Từ 13h30) Hải Dương Đ/c Lĩnh Đ/c Lâm Đ/c Thăng, Huỳnh
Thứ 3,
24/01/2017
Chiều - Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp (Từ 13h30) Huyện, TP Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền, Lân
Thứ 4,
25/01/2017
Sáng - Làm việc với tỉnh Miyagi Nhật Bản (Từ 11h00) P-3.3 Đ/c Diên, Đ/c Ca, Đ/c Xuyên, Đ/c Giang Đ/c Lâm Đ/c Lân, Phương
Thứ 4,
25/01/2017
Chiều - Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp (Từ 13h30) Huyện, TP Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền, Lân
Thứ 5,
26/01/2017
Sáng - Trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Cả ngày, từ 7h00) Trụ sở CQ Đ/c Giang Đ/c Lâm Đ/c Đông
Thứ 6,
27/01/2017
Sáng - Trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Cả ngày, từ 7h00) Trụ sở CQ Đ/c Lĩnh Đ/c Tuấn Đ/c Sáng
Thứ 7,
28/01/2017
Sáng - Trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Cả ngày, từ 7h00) Trụ sở CQ Đ/c Diên Đ/c Hoàn Đ/c Lân
Chủ nhật,
29/01/2017
Sáng - Trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (Cả ngày, từ 7h00) Trụ sở CQ Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Tùng