Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
13/08/2018
Sáng - Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Văn phòng UBND tỉnh (Từ 8h00) P-3.3 Đ/c Thăng LĐVP Chuyên viên
Thứ 2,
13/08/2018
Sáng - Dự chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Từ 8h00) P-4.5 VP ĐĐBQH Đ/c Xuyên Đ/c Tùng
Thứ 2,
13/08/2018
Sáng - Dự Hội nghị Ngoại vụ 19 và Hội nghị Ngoại giao 30 (Từ ngày 13 đến 15/8/2018) Hà Nội Đ/c Giang Đ/c Lân
Thứ 2,
13/08/2018
Chiều - Họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh (Từ 13h30) P-3.3 Chủ tịch, các PCT LĐVP Chuyên viên
Thứ 3,
14/08/2018
Sáng - Kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đi thực địa tuyến đường bộ ven biển (Từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Thăng LĐVP CV liên quan
Thứ 3,
14/08/2018
Sáng - Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp (Từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền, Lân
Thứ 3,
14/08/2018
Chiều - Kiểm tra tình hình phòng, chống cơn bão số 4 (Từ 14h00) Huyện, TP Đ/c Ca
Thứ 4,
15/08/2018
Sáng - Họp UBND tỉnh nghe các nội dung: P-2.4 Chủ tịch, các PCT LĐVP Các đ/c CV: Tùng, Huyền, Lân, Thăng, Huỳnh
Thứ 4,
15/08/2018
Sáng + Sở NN&PTNT báo cáo việc sáp nhập Trung tâm giống thủy sản vào Trung tâm khuyến nông.
Thứ 4,
15/08/2018
Sáng + Sở Nội vụ báo cáo tình hình triển khai việc sáp nhập Trường THCS và Trường Tiểu học thành Trường phổ thông 2 cấp.
Thứ 4,
15/08/2018
Sáng + Sở Y tế báo cáo việc sáp nhập Trung tâm Dân số KHHGĐ và Trung tâm Y tế.
Thứ 4,
15/08/2018
Chiều - Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (Từ 14h00) TTHN tỉnh Chủ tịch, các PCT Đ/c Chính Đ/c Tùng
Thứ 5,
16/08/2018
Sáng - Họp nghe các nội dung (Từ 8h00): P-3.3 Chủ tịch, các PCT
Thứ 5,
16/08/2018
Sáng + Sở KHĐT báo cáo giải quyết tồn tại, vướng mắc của: Dự án Khu đô thị phía Tây Quốc lộ 10 và Dự án Bãi đỗ xe tĩnh của Công ty CP cấp nước Hoàng Diệu. Đ/c Chính Đ/c Chinh
Thứ 5,
16/08/2018
Sáng + UBND thành phố báo cáo Kế hoạch khánh thành Đền thờ Bác Hồ. Đ/c Tuấn Đ/c Oanh
Thứ 5,
16/08/2018
Chiều - Họp nghe các nội dung (Từ 13h30): P-3.3 Chủ tịch, các PCT
Thứ 5,
16/08/2018
Chiều + Thanh tra tỉnh báo cáo Dự thảo kết luận thanh tra. Đ/c Chính Đ/c Trỗi
Thứ 5,
16/08/2018
Chiều + Sở LĐTBXH báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 44-KL/TTr của Thanh tra Bộ LĐTBXH. Đ/c Trỗi Đ/c Thăng
Thứ 6,
17/08/2018
Sáng - Làm việc với UBND huyện Thái Thụy về Quy hoạch Khu kinh tế và xây dựng nông thôn mới (Từ 8h00) Thái Thụy Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 6,
17/08/2018
Sáng - Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp (Từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền, Lân
Thứ 6,
17/08/2018
Sáng - Họp nghe Sở KHCN báo cáo “Các giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030” (Từ 7h30) P-3.3 Đ/c Giang Đ/c Huy Đ/c Thăng
Chủ nhật,
19/08/2018
Sáng - Dự đón nhận danh hiệu Đơn vị AHLL vũ trang xã Minh Tân, huyện Đông Hưng (Từ 8h00) Đông Hưng Đ/c Thăng Đ/c Huy Đ/c Tùng