Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm LĐ Chủ trì Lãnh đạo VP CV chuẩn bị
Thứ 2,
20/03/2017
Sáng - Kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (Từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Diên LĐVP CV liên quan
Thứ 2,
20/03/2017
Sáng - Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp (Từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Huyền, Lân
Thứ 2,
20/03/2017
Chiều - Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Từ 13h30) P-3.3 Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn Đ/c Việt
Thứ 3,
21/03/2017
Sáng - Làm việc với Bộ GTVT, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính (Từ 8h00) Hà Nội Đ/c Diên
Thứ 3,
21/03/2017
Sáng - Kiểm tra hoạt động của các làng nghề trong tỉnh (Từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 3,
21/03/2017
Sáng - Họp bàn giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh (Từ 8h00) Tiền Hải Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Lân, Huyền
Thứ 3,
21/03/2017
Sáng - Dự kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm huấn luyện TDTT Thái Bình (Từ 8h30) Nhà thi đấu TDTT Đ/c Lĩnh Đ/c Lâm Đ/c Huỳnh
Thứ 3,
21/03/2017
Chiều - Họp nghe Sở TNMT báo cáo về việc đề nghị phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Dệt khăn cao cấp do Công ty CP DAMSAN làm chủ đầu tư (Từ 13h30) P-3.3 Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Cương
Thứ 3,
21/03/2017
Chiều - Họp nghe BQL Dự án Nhiệt điện Thái Bình b/c kế hoạch vận hành thử Tổ máy số 1 (Từ 14h00) Thái Thụy Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 3,
21/03/2017
Chiều - Dự Hội thảo “I-xra-en – Nguồn cung cấp công nghệ cao cho phát triển nông nghiệp Việt Nam (Từ 13h30) Hà Nội Đ/c Giang Đ/c Lân
Thứ 4,
22/03/2017
Sáng - Kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp (Từ 7h30) Huyện , TP Đ/c Diên LĐVP CV liên quan
Thứ 4,
22/03/2017
Sáng - Họp nghe Sở TTTT b/c Quy chế hoạt động bản tin điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh (Từ 7h30) P-3.3 Đ/c Giang Đ/c Lâm Đ/c Huỳnh
Thứ 4,
22/03/2017
Sáng - Kiểm tra tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp (Cả ngày, từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 4,
22/03/2017
Chiều - Họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Từ 14h00) P-3.3 Đ/c Giang Đ/c Tuấn Đ/c Đông
Thứ 5,
23/03/2017
Sáng - Dự Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (từ 7h30). P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn Đ/c Việt
Thứ 5,
23/03/2017
Sáng - Họp nghe và cho ý kiến về các nội dung (Từ 8h00): P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn Đ/c Việt
Thứ 5,
23/03/2017
Sáng + Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình KT-XH quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017.
Thứ 5,
23/03/2017
Sáng + Sở KHĐT báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 12 trong quý I năm 2017.
Thứ 5,
23/03/2017
Sáng - Họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (Từ 10h00) P-2.4 Chủ tịch, các PCT Đ/c Hoàn Đ/c Việt
Thứ 5,
23/03/2017
Sáng - Dự họp về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn (Từ 8h00) Hà Nội Đ/c Lĩnh Đ/c Lâm Đ/c Thăng
Thứ 5,
23/03/2017
Chiều - Dự Hội nghị triển khai Đề án số hóa truyền hình (Từ 13h30) Sở TT&TT Đ/c Giang Đ/c Lâm Đ/c Huỳnh
Thứ 6,
24/03/2017
Sáng - Làm việc với Đoàn công tác của Học viện Hành chính (Từ 10h00) P-2.4 Đ/c Diên, Đ/c Giang Đ/c Lâm Đ/c Tùng
Thứ 6,
24/03/2017
Sáng - Dự Hội nghị Doanh nghiệp khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2017 (Từ 7h30) Hải Dương Đ/c Ca Đ/c Tuấn Đ/c T.Anh
Thứ 6,
24/03/2017
Sáng - Dự Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp thực hiện bảo đảm ANTT tại các cơ sở giáo dục (Từ 7h30) Công an tỉnh Đ/c Lĩnh Đ/c Lâm Đ/c Thăng
Thứ 6,
24/03/2017
Sáng - Dự Hội nghị trao đổi đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt (Từ 7h30) Sở TNMT Đ/c Xuyên Đ/c Chính Đ/c Cương
Thứ 6,
24/03/2017
Sáng - Kiểm tra sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cổ phần hóa (Từ 7h30) Huyện, TP Đ/c Giang Đ/c Đông
Thứ 6,
24/03/2017
Chiều - Tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Từ 13h30) P-2.4 Chủ tịch, các PCT LĐVP CV liên quan
Thứ 6,
24/03/2017
Chiều - Họp xem xét giải quyết đơn của công dân thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ (Từ 13h30) P-3.3 Đ/c Xuyên Đ/c Chính, Đ/c Tuấn Đ/c Trỗi, Đ/c Oanh