Triển khai kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

31/05/2017


Hội nghị triển khai kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chiều ngày 30/5.

Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”

29/05/2017


Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017”

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" năm 2017

18/04/2017


Chiều 18/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức họp báo phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017.

Các tin đã đưa: