Triển khai kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”

31/05/2017


Hội nghị triển khai kế hoạch cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” do Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chiều ngày 30/5.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chủ trì hội nghị.

Cuộc thi là một hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2017); 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017). 

Cuộc thi được tổ chức dưới hai hình thức: thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng internet (bắt đầu từ 2/5/2017, kết thúc vào ngày 22/12/2017) và thi viết với hạn cuối nộp bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh là ngày 25/7/2017. 

Thông qua cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, nhất là cho thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển; vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, chống phá của các thế lực thù địch, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời tuyên truyền những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào cũng như tình cảm gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào trong những năm tháng chiến tranh trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Người dân đến xem, tìm hiểu các tư liệu, hình ảnh của quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào tại Bảo tàng tỉnh.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh thống nhất xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các bài dự thi để lựa chọn những bài xuất sắc gửi lên trung ương; đồng thời giao chỉ tiêu cho ban tổ chức cuộc thi cấp huyện. 

Về việc biên soạn bộ câu hỏi, đồng chí Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh yêu cầu ngày 10/6 phải hoàn thành để gửi cho các huyện. Về công tác tuyên truyền, đồng chí đề nghị MTTQ cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền và đôn đốc việc thực hiện ở dưới cơ sở. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sưu tầm những bộ phim, phóng sự liên quan đến lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào để phát sóng. Báo Thái Bình sưu tầm, đăng tải một số tác phẩm văn học nghệ thuật có liên quan đến mối quan hệ Việt Nam - Lào và đăng một số nội dung tuyên truyền về cuộc thi. Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp giúp Ban Tổ chức cuộc thi trung ương tiếp nhận bài dự thi đối với hình thức thi trắc nghiệm qua mạng internet...

Theo Baothaibinh.com.vn