Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai

18/09/2017


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

15/09/2017


Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1356/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Công điện của Thủ tướng khẩn cấp ứng phó bão số 10

14/09/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 10 năm 2017.

Khuyến khích thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

14/09/2017


Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, trợ giúp đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội trên lãnh thổ Việt Nam.

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam”

12/09/2017


Ngày 09/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1331/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam" do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

09/09/2017


Ngày 07/9/2017, Sở Y tế có Công văn số 685/SYT-NVY về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH).

Thủ tướng Chính chỉ thị tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử

08/09/2017


Ngày 07/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

07/09/2017


Ngày 05/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1309/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trng hệ thống giáo dục quốc dân.

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

05/09/2017


Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Triển khai thực hiện đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước

31/08/2017


Ngày 31/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Các tin đã đưa: