Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

24/05/2018


Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 21/5/2018.

Lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 lên 1,39 triệu đồng/tháng

21/05/2018


Từ ngày 01/7/2018, sẽ tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018

21/05/2018


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy, tích cực hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, Ban chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/6/2018 đến ngày 30/6/2018.

Miễn, giảm giá vé khi đi tàu cho các đối tượng chính sách từ 01/7/2018

18/05/2018


Từ ngày 01/7/2018, Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh... sẽ được miễn, giảm giá vé khi đi tàu.

Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước

16/05/2018


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-TTg phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

16/05/2018


Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1539/UBND-NNTNMT về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

14/05/2018


Ngày 07/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Thái Bình ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (2008-2018)

14/05/2018


Ngày 14/5/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018.

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp

14/05/2018


Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1565/UBND-VX về việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với doanh nghiệp.

Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018

11/05/2018


Ngày 11/5/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Các tin đã đưa: