Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017- 2020

22/11/2017


Nhằm mục tiêu thực hiện cơ cấu lại để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường nhằm nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển

16/11/2017


Ngày 16/11/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thái Bình ra Công văn số 4436/UBND - NNTNMT về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển.

Thái Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

13/11/2017


Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” năm 2017

13/11/2017


Ngày 13/11/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” tỉnh Thái Bình năm 2017.

Chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

10/11/2017


Ngày 03/11/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

09/11/2017


Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

05/11/2017


Ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11

05/11/2017


Quy định mới về kinh doanh rượu; chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

02/11/2017


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

01/11/2017


Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4190/UBND-NC về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Các tin đã đưa: