Sửa đổi, bổ sung chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

17/09/2018


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thái Bình phấn đấu trở thành tỉnh có ngành công nghiệp phát triển hiện đại

14/09/2018


Đó là mục tiêu Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư

13/09/2018


Để tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư được đầy đủ, chính xác, kịp thời và đảm bảo việc xây dựng, hoàn thiện và đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai thác theo đúng quy định, Bộ Công an vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCA yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư.

Tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam

12/09/2018


Ngày 12/9/2018, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1194/CĐ-TTg gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam.

Từ 15/9/2018, chuyển đổi mã mạng của thuê bao di động 11 số về 10 số

12/09/2018


Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông vừa Công bố Kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng của các doanh nghiệp viễn thông.

Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

10/09/2018


Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương

10/09/2018


Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ ban hành quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

07/09/2018


Ngày 04/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam

07/09/2018


Ngày 02/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1092/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam với mục tiêu chung là xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Ban hành “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trên địa bàn tỉnh Thái Bình

07/09/2018


Tỉnh ủy Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

Các tin đã đưa: