Phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2017 - 2025

23/12/2018


Ngày 22/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2080/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết

22/02/2018


Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới (21/2/2018), Thủ tướng Chính phủ đã có công điện số 240/CĐ-TTg đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018

22/02/2018


Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 31/1/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 341/UBND-NC về việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) trên địa bàn tỉnh

16/02/2018


Ngày 13/2/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018) trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non

08/02/2018


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 357/BGDĐT-GDMN về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non và báo cáo thực trạng giáo dục mầm non ở khu công nghiệp.

Chủ động phòng chống rét đậm, rét hại

06/02/2018


Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và bảo vệ sức khỏe của người dân, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 170/CĐ-TTg yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phòng chống, rét đậm, rét hại

Tăng cường thực hiện đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

05/02/2018


Để tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 của Đề án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 05/2/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Quản lý công tác dò tìm xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

31/01/2018


Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương trong công tác dò tìm, rà phá, xử lý bom, mìn, vật nổ còn tồn đọng sau chiến tranh phục vụ giải phòng mặt bằng dự án phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh, ngày 30/1/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2018

23/01/2018


Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3/2018.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh Thái Bình

19/01/2018


Nhằm phát triển nghề nuôi hiệu quả, bền vững, kịp thời kiểm soát tốt chất lượng tôm giống cung cấp cho nhu cầu thả nuôi thương phẩm của người dân trong tỉnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh dịch gây ra, ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Các tin đã đưa: