Nghị định về quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

21/06/2017


Ngày 14/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Tăng mức cho vay tối đa chương trình học sinh, sinh viên

14/06/2017


Ngày 30/5/2017,Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV).

Quy định mới về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực viễn thông

14/06/2017


Hiện tại trên địa bàn tỉnh có khoảng 1,5 triệu thuê bao di động trong đó thuê bao di động trả trước chiếm đến 95%, phần lớn thông tin thuê bao bị sai.

Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

13/06/2017


Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè

09/06/2017


Nhằm tổ chức tốt các hoạt động phối hợp quản lý giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè năm học 2016-2017 và các năm tiếp theo, ngày 31/5/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 1921/CT-BGDĐT về việc tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè.

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thái Bình

01/06/2017


Ngày 31/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh Thái Bình.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

31/05/2017


Ngày 25/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Ngăn chặn giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

30/05/2017


Ngày 29/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1981/UBND-NNTNMT về việc ngăn chặn giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

29/05/2017


Ngày 19/5, Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 03/CT-BYT về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng

23/05/2017


Ngày 22/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Các tin đã đưa: