Luật An ninh mạng có hiệu lực từ 1/1/2019

13/06/2018


Sáng 12/6, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

11/06/2018


Ngày 05/6/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch chuyển đối mã mạng

08/06/2018


Ngày 25/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch chuyển đối mã mạng.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

05/06/2018


Ngày 04/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1905/UBND-NNTNMT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; nâng cao hiệu quả tưới, tiêu và phòng, chống thiên tai.

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

05/06/2018


Ngày 22/5/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018

04/06/2018


Chính sách về phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo; Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân; vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt đến 200 triệu đồng.... là các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2018.

Quy định mới về hoạt động khuyến mại

01/06/2018


Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết về hoạt động khuyến mại.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để liên thông từ Trung ương đến địa phương

01/06/2018


Ngày 25/5/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có Công văn số 1631/BTTTT-THH yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khẩn trương thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020

01/06/2018


Ngày 01/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2019-2020.

Ban hành kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

01/06/2018


Ngày 01/6/2018, Tiểu ban Tuyên truyền - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-TTPCTTTKCN về việc tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTTTKCN) trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Các tin đã đưa: