Thái Bình ban hành kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

13/04/2018


Ngày 13/4/2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ.

Tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp

12/04/2018


Đây là kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 06/4/2018.

Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh

04/04/2018


Để chủ động phòng, ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu nạn (CNCH), ngày 29/3/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ

01/04/2018


Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nội dung công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, vai trò của công dân, của xã hội về phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị đều công khai, minh bạch, thu hồi triệt để tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát, ngày 30/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ.

Phê duyệt đầu tư 3.872 tỷ đồng xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

29/03/2018


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 348/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình.

Tăng cường công tác quản lý đê điều trước mùa lũ, bão năm 2018

27/03/2018


Ngày 27/3/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 920/UBND-NNTNMT về việc công tác quản lý đê điều trước mùa lũ, bão năm 2018.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo

26/03/2018


Ngày 14/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 935/BVHTTDL-VHCS về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh biển hiệu, bảng quảng cáo để hoạt động quảng cáo đi vào nền nếp, góp phần đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị.

Quy định mới về quản lý tên miền tại Việt Nam

24/03/2018


Ngày 01/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

20/03/2018


Ngày 15/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 319/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

20/03/2018


Ngày 12/3/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Các tin đã đưa: