Chính phủ ban hành Chương trình hành động về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

20/10/2017


Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập

12/10/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ và đảm bảo an toàn hồ đập.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

05/10/2017


Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), ngăn chặn, hạn chế tối đa những vi phạm có thể xảy ra trong kinh doanh LPG, ngày 04/10/2017, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT yêu cầu các địa phương, đơn vị thuộc Bộ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Tăng cường công tác quản lý thuốc diệt trừ cỏ trên địa bàn tỉnh

04/10/2017


Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình thường xuyên xuất hiện tình trạng lạm dụng thuốc diệt trừ cỏ trong việc làm sạch cỏ, cây ở bờ kênh mương, bờ ao, bờ hồ, bờ sông, bờ ruộng, vỉa hè các trục đường giao thông... Việc sử dụng thuốc diệt trừ cỏ tràn lan, không đúng cách sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực, lâu dài đến sức khoẻ cộng đồng, môi trường sinh thái, hủy hoại những thiên địch có ích.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017

04/10/2017


Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở; 20 loại hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền Nhà nước; quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2017.

Chính phủ phê duyệt chủ trương hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình

04/10/2017


Ngày 02/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1475/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030

04/10/2017


Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Công điện tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Thái Bình

04/10/2017


Ngày 04/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017.

Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

04/10/2017


Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội

29/09/2017


Ngày 29/9/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3728/UBND-TH về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Các tin đã đưa: