Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu

11/08/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

11/08/2017


Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

10/08/2017


Ngày 07/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi

10/08/2017


Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3044/UBND-NNTNMT về việc tăng cường tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.

Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

03/08/2017


Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Khu kinh tế Thái Bình

01/08/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

Sửa đổi, bổ sung tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức

01/08/2017


Ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Công điện của Thủ tướng về việc tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

28/07/2017


Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH)đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, Việt Nam nằm trong khu vực lưu hành và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh SXH, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc tăng cường công tác phòng chống SXH.

Triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ tại Bắc Bộ

27/07/2017


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1078/TTg-NN, ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2843/UBND-NNTNMT về việc triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ tại Bắc Bộ.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

26/07/2017


Ngày 26/7/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dại

Các tin đã đưa: