Xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

08/08/2018


Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Tuyên truyền, phổ biến các luật Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

06/08/2018


Ngày 06/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2785/UBND-NC về việc tuyên truyền, phổ biến các luật Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Ban hành Kế hoạch triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh

06/08/2018


Ngày 06/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc Triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Phòng chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lá vụ mùa 2018

04/08/2018


Ngày 3/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã ra công điện số 5906/CĐ-BNN-BVTV về việc chỉ đạo chống rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen hại lá vụ mùa 2018 tại một số tỉnh phía Bắc.

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

04/08/2018


Ngày 30/7/2018, Bộ Tư pháp có Công văn đề nghị các cơ quan liên quan hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

Tăng cường chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2018

03/08/2018


Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc tập trung chỉ đạo trừ rầy, phòng bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2018 tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày 01/8/2018 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện khẩn số 08-CĐ/TU ngày 02/8/2018; ngày 03/8/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2765/UBND-NNTNMT về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2018.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

02/08/2018


Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp; quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Thái Bình ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019

02/08/2018


Ngày 27/7/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019 tỉnh Thái Bình.

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

02/08/2018


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030

02/08/2018


Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 định hướng đến năm 2030.

Các tin đã đưa: