Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình với Ban Cơ yếu Chính phủ

09/01/2018


Ngày 09/01/2017, các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình với Ban Cơ yếu Chính phủ.Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Mậu Tuất 2018

30/12/2017


Ngày 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT) có văn bản gửi gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Mậu Tuất 2018.

Quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin

24/12/2017


Ngày 15/11/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin.

Diễn tập Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình năm 2017

01/12/2017


Sáng ngày 01/12/2017, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh tổ chức Cuộc diễn tập Ứng phó sự cố an toàn thông tin (ATTT) mạng tỉnh Thái Bình năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập.

Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình năm 2017

17/11/2017


Ngày 17/11/2017, Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thái Bình năm 2017.

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

09/11/2017


Ngày 09/11/2017, UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017

29/10/2017


Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trước sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, ngày 23/10/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 3841/BTTTT-CATTT yêu cầu các bộ, ngành trung ương; UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp địa phương tăng cường đôn đốc đảm bảo an toàn thông tin trước sự kiện APEC 2017.

Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

28/10/2017


Ngày 25/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025.

Ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 triển khai nhiệm vụ quý IV/2017

19/10/2017


Chiều ngày 19/10, Ban Chỉ đạo thực hiện thông báo Kết luận 94 về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017.

Quy định về xử lý sự cố an toàn thông tin mạng

28/09/2017


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTTTT Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2017 và bãi bỏ Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam.

Các tin đã đưa: