Danh bạ điện thoại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

23/01/2015


1

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại:  0363.731.255    *  Fax: 0363.731.255

 

21

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 12, phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.239   * Fax: 0363.834.000

 

2

BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.731.253   * Fax: 0363.730.011

 

22

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Số 09, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 743.787   * Fax: 0363. 743.787

 

3

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.731.524  *  Fax: 0363.731.513

 

23

SỞ TƯ PHÁP

Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 731.784 - 733.488   * Fax: 0363. 731.784

 

4

BAN DÂN VẬN TỈNH UỶ

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.736.629   * Fax: 0363.736.629

 

24

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Địa chỉ: Số 194, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.461  *  Fax: 0363.831.461

 

5

UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.731.251   * Fax: 0363.731.251

 

25

SỞ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 138, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.447  * Fax: 0363. 836.173

 

6

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.731.174 *  Fax:

 

26

SỞ Y TẾ

Địa chỉ: Số 239, phố Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 831.392 * Fax: 0363. 830.623

 

7

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 02, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 605.537  * Fax:

 

27

THANH TRA TỈNH

Địa chỉ: Số 02, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.525  *  Fax: 0363.831.525

 

8

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 76, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.731.524  *  Fax: 0363.731.513

 

28

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Khảm, KCN Phúc Khánh, TP. Thái Bình

Điện thoại: 0363.644.665  *  Fax: 0363.644.872

 

9

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 76, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.742.556 – 601.357  *  Fax: 0363.742.556

 

29

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 02, Đường Lý Bôn, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.606.172  *  Fax: 0363.831.194

 

10

BCĐ HÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 76, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại:                           *  Fax:

 

30

BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Trần Thái Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.098 - 838.589  *  Fax: 0363.831.262 - 645.374

 

11

SỞ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: Số 144, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 831.903 * Fax: 0363.836.184

 

31

CÔNG AN TỈNH

Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, TPhái Bình

Điện thoại: 0363.870.123 – 3.870.160 *  Fax: 0363.870.211

 

12

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Số 414, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.645.677   *   Fax: 0363.645.558

 

32

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 08, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.584   *  Fax:

 

13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Đường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.839.071  *  Fax: 0363.839.071

 

33

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.337   *  Fax: 0363.833.611

 

14

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 233, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.774  * Fax: 0363.830.326

 

34

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 08, phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại:  0363.831.680  *  Fax: 0363.645.264

 

15

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Km 2, phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.333  * Fax: 0363.836.362

 

35

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 126, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.247   *  Fax: 0363.831.247

 

16

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Số 19, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.821 *  Fax: 0363.831.821

 

36

HỘI NÔNG DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 08, đường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 643.648   *  Fax: 0363. 643.648

 

17

SỞ NỘI VỤ

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 731.615   * Fax: 0363.739.951

 

37

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 17, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại:  0363.831.397   *  Fax: 0363.845.011

 

18

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Số 01, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 731.509   * Fax: 0363.739.182

38

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 15, Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 831.238  *  Fax: 0363. 835.588

 

19

SỞ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Số 08, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 831.733   * Fax: 0363. 846.287

 

39

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 142, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.833.450  *  Fax:

 

20

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 134, Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.840.380 *  Fax: 0363.840.380

 

40

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN TIỀN HẢI

Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 0363.823.272 *  Fax: 0363.781.053

Điện thoại UBND: 0363.823.279  *  Fax: 0363.

 

41

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC – CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 06, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.542  *  Fax: 0363.645.117

 

59

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN VŨ THƯ

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Điện thoại UBND huyện: 0363.826.227 *  Fax: 0363.826.321

 

42

CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 126, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.830.650  *  Fax: 0363.838.825

 

60

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN QUỲNH PHỤ

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Điện thoại Huyện ủy: 0363.867.202  *  Fax: 0363.863.654

Điện thoại HĐND-UBND huyện: 0363.867.220  *  Fax: 0363.863.272

 

43

CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 368, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.802 *  Fax: 0363.846.651

 

61

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Km 1, đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.741.319  *  Fax: 0363.741.319

 

 

44

CỤC THỐNG KÊ TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 80, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.731.920  *  Fax: 0363.741.966

 

62

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Chu Văn An, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.144  *  Fax: 0363.830.040

 

45

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 07, Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.735.442 - 733.022  *  Fax: 0363.736.119

 

63

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 12, đường Hoàng Công Chất, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.835.680  *  Fax: 0363.839.191

 

46

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình

Điện thoại: 0363.745. 015  *  Fax: 0363.745.015

64

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 290, Phan Bá Vành, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.359 - 830.037  *  Fax: 0363.844.966

 

47

BAN BVCSSK CÁN BỘ TỈNH

Địa chỉ: Số 286, đường Trần Thánh Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại:                         *  Fax:

 

65

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TB

Địa chỉ: Số 117, Phố Hoàng Công Chất, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.641.741  *  Fax: 0363.838.584

 

48

BÁO THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số13, Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.732.302  *  Fax: 0363.735.544

 

66

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 373, Phố Lý Bôn, TPhái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363.838.545  *  Fax: 0363.847.509

 

49

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 195, đường Lê Lợi, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.644.746   *  Fax: 0363.838.263

 

67

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM - CƠ SỞ PHÍA BẮC

Địa chỉ: Xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình

 

50

HỘI NHÀ BÁO TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.733.948  *  Fax:

 

68

BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Lý Bôn, phường Đề Thám, TP Tháii Bình

Điện thoại: 0363.731.105  *  Fax: 0363.735.960

 

51

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM - PHÂN XÃ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.495 *  Fax:

 

69

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 456, Lý Bôn, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.831.443 - 849.020  *  Fax: 0363.839.860

 

 

 

52

THƯỜNG TRÚ BÁO NHÂN DÂN TẠI THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 04, đường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 731.250   *  Fax:

 

70

VIỄN THÔNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 355, phố Lý Bôn, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.843.399  *  Fax: 0363.842.299

 

53

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 26, phố Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 831.380   *  Fax: 0363.838.427

 

71

CHI NHÁNH VIETTEL THÁI BÌNH

Địa chỉ: Lô 26/5, đường Trần Thái Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0366.250.667 - 3.250.145  *  Fax: 0366. 250.667

 

54

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 0363.551.685  *  Fax: 0363.551.685

Điện thoại UBND huyện: 0363.851.435 *  Fax:

 

72

CHI NHÁNH MOBIFONE THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363.738.738  *  Fax: 0363.734.666

 

55

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN HƯNG HÀ

Địa chỉ: Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 0363.861.210 - 861.442 *  Fax: 0363.861.210

Điện thoại UBND huyện: 0363.861.238 *  Fax:

 

73

ĐẠI DIỆN VINAPHONE TẠI THÁI BÌNH

Địa chỉ: Phố Lý Bôn, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 831.486   *  Fax: 0363.832.566

 

56

HUYỆN  ỦY, HĐND, UBND HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Điện thoại:                   *  Fax: 0363.511.060

THÀNH ỦY, HĐND, UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại UBND Thành phố: 0363.831.283 *  Fax: 0363.830.849

 

74

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG FPT MIỀN BẮC TẠI TB

Địa chỉ: Số 292, Trần Thái Tông, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0363. 645.313  *  Fax:

 

57

THÀNH ỦY, HĐND, UBND THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình

Điện thoại UBND Thành phố: 0363.831.283 *  Fax: 0363.830.849

 

75

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 288, Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 0362.210.201 *  Fax: 0363.831.437

 

58

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN THÁI THỤY

Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 0363.853.223 *  Fax: 0363.853.965

Điện thoại UBND huyện: 0363.853.238 *  Fax: 0363.710.339

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN TIỀN HẢI

Địa chỉ: Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Điện thoại Huyện ủy: 0363.823.272 *  Fax: 0363.781.053

Điện thoại UBND: 0363.823.279  *  Fax: 0363.

 

76