Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

19/04/2017


Triển khai thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

27/03/2017


Ngày 22/3/2017, Sở TT&TT ban hành Công văn số 127/STTTT-CNTT về việc tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

27/05/2016


Ngày 06/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg về việc Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Các tin đã đưa: