Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

27/05/2016


Ngày 06/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2016/QĐ-TTg về việc Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Các tin đã đưa: