Quý 1/2017, toàn tỉnh đào tạo nghề cho 1.880 lao động

12/04/2017


Trong quý 1/2017, công tác đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong quý toàn tỉnh đã đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho khoảng 1.880 người.

Tháng 02/2017, toàn tỉnh có 2.560 lao động được tạo việc làm mới

24/02/2017


Theo Báo cáo của Sở LĐTB&XH, tháng 02/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 2.560 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.200 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 250 người, xuất khẩu lao động 110 người.

Triển khai thực hiện, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017

23/02/2017


Thực hiện Công văn số 1247/BNN-KTHT ngày 10/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Tháng 11/2016, toàn tỉnh tạo việc làm cho 1.724 người

24/11/2016


Theo Báo cáo của Sở LĐTB&XH, tháng 11/2016 toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 1.724 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 1.517 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 105 người, xuất khẩu lao động 102 người.

Nỗ lực dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động

12/11/2016


Xác định giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thời gian qua, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tháng 10, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 2.500 lao động

21/10/2016


Tháng 10/2016, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 2.500 người. Trong đó, việc làm tại địa phương gồm 1.950 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 180 người, xuất khẩu lao động 370 người.

2.868 lao động nông thôn được đào tạo nghề

05/10/2016


Theo Báo cáo của Sở NN&PTNT, đến nay có 2.868 lao động nông thôn được đào tạo nghề.

14.974 lao động nông thôn được đào tạo nghề trong giai đoạn 2010-2015

03/10/2016


Theo Báo cáo của Sở NN&PTNT, trong giai đoạn từ năm 2010-2015 toàn tỉnh đã mở được 433 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. 14.974 lao động được đào tạo nghề với tổng kinh phí thực hiện trên 12 tỷ đồng.

Tăng cường nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh

29/09/2016


Để đổi mới căn bản, mạnh mẽ ý thức quản lý, tạo động lực phát triển công tác dạy nghề theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động hiện nay và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng và phát triển quy mô dạy nghề, góp phần vào việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh giám sát đào tạo nghề tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

21/09/2016


Chiều ngày 21/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi giám sát.

Các tin đã đưa: