Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

22/12/2017


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 5366/LĐTBXH-TCGDNN ngày 19/12/2017 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

Toàn tỉnh tạo mới việc làm 33.000 lao động trong năm 2017

21/11/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và xã hội, đến hết 10/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 30.990 người (đạt 94% kế hoạch năm, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến hết năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 33.000 người (đạt 100% kế hoạch năm).

Tháng 11/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 940 lao động

20/11/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 11/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 940 người. Trong đó, việc làm tại địa 530 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 360 người và xuất khẩu lao động cho 50 người.

Tháng 10/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 2.660 lao động

22/10/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 10/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 2.660 người. Trong đó, việc làm tại địa phương 1.880 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 700 người và xuất khẩu lao động cho 160 người.

9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 28.425 người

25/09/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và xã hội, ước 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 28.425 người (đạt 86,1% kế hoạch năm, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Hướng dẫn hỗ trợ lao động nông thôn học nghề

12/09/2017


Sáng ngày 12/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị hướng dẫn hỗ trợ lao động nông thôn học nghề trên địa bàn tỉnh.

Tháng 8/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.775 lao động

18/08/2017


Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tháng 8/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 3.775 người. Trong đó, việc làm tại địa phương 3.020 người, cung ứng đi làm việc tỉnh ngoài 405 người, xuất khẩu lao động 350 người.

Tình hình lao động, việc làm và dạy nghề 6 tháng đầu năm 2017

14/06/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và xã hội, ước 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 17.870 người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 4/2017, toàn tỉnh tạo việc làm cho 3.100 lao động

28/04/2017


Tháng 4/2017, toàn tỉnh có khoảng 3.100 người có việc làm mới. Trong đó, việc làm tại địa phương có 2.400 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 480 người, xuất khẩu lao động 220 người.

Các tin đã đưa: