Tháng 10/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 2.660 lao động

22/10/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 10/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 2.660 người. Trong đó, việc làm tại địa phương 1.880 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 700 người và xuất khẩu lao động cho 160 người.

9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 28.425 người

25/09/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và xã hội, ước 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 28.425 người (đạt 86,1% kế hoạch năm, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Hướng dẫn hỗ trợ lao động nông thôn học nghề

12/09/2017


Sáng ngày 12/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị hướng dẫn hỗ trợ lao động nông thôn học nghề trên địa bàn tỉnh.

Tháng 8/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.775 lao động

18/08/2017


Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tháng 8/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 3.775 người. Trong đó, việc làm tại địa phương 3.020 người, cung ứng đi làm việc tỉnh ngoài 405 người, xuất khẩu lao động 350 người.

Tình hình lao động, việc làm và dạy nghề 6 tháng đầu năm 2017

14/06/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và xã hội, ước 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 17.870 người, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 4/2017, toàn tỉnh tạo việc làm cho 3.100 lao động

28/04/2017


Tháng 4/2017, toàn tỉnh có khoảng 3.100 người có việc làm mới. Trong đó, việc làm tại địa phương có 2.400 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 480 người, xuất khẩu lao động 220 người.

Quý 1/2017, toàn tỉnh đào tạo nghề cho 1.880 lao động

12/04/2017


Trong quý 1/2017, công tác đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong quý toàn tỉnh đã đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho khoảng 1.880 người.

Tháng 02/2017, toàn tỉnh có 2.560 lao động được tạo việc làm mới

24/02/2017


Theo Báo cáo của Sở LĐTB&XH, tháng 02/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 2.560 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.200 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 250 người, xuất khẩu lao động 110 người.

Triển khai thực hiện, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017

23/02/2017


Thực hiện Công văn số 1247/BNN-KTHT ngày 10/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các tin đã đưa: