Tháng 5/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.720 lao động

21/05/2018


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 5/2018, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.720 người, tăng 520 người so với tháng trước. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.350 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 830 người và xuất khẩu lao động 540 người.

Tháng 4/2018, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 3.200 lao động

09/05/2018


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 4/2018, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.200 người. Trong đó, tạo việc làm tại địa phương cho 2.500 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 480 người và xuất khẩu lao động 220 người.

Tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018

20/04/2018


UBND tỉnh nhận được Công văn số 2761/BNN-KTHT ngày 12/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tháo gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.

Ban hành nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn

18/04/2018


Ngày 12/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn.

Quý I/2018 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 6.400 lao động

28/03/2018


Thực hiện tốt các giải pháp trong công tác lao động và việc làm nên trong Quý I/2018 , tỉnh Thái Bình đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 6.400 lao động.

287.157 lao động sẽ được đào tạo nghề nông nghiệp trong năm 2018

18/03/2018


Đây là chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn 2018 vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 775/QĐ-BNN-KTHT về kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp

22/12/2017


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn số 5366/LĐTBXH-TCGDNN ngày 19/12/2017 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp.

Toàn tỉnh tạo mới việc làm 33.000 lao động trong năm 2017

21/11/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và xã hội, đến hết 10/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho khoảng 30.990 người (đạt 94% kế hoạch năm, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2016. Dự kiến hết năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 33.000 người (đạt 100% kế hoạch năm).

Tháng 11/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 940 lao động

20/11/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 11/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 940 người. Trong đó, việc làm tại địa 530 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 360 người và xuất khẩu lao động cho 50 người.

Tháng 10/2017, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 2.660 lao động

22/10/2017


Theo Báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 10/2017, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 2.660 người. Trong đó, việc làm tại địa phương 1.880 người, cung ứng đi làm việc tại tỉnh ngoài 700 người và xuất khẩu lao động cho 160 người.

Các tin đã đưa: