Đường dây nóng các sở, ban, ngành

07/06/2016


STT

ĐƠN VỊ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                   CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

 

1

Sở Thông tin và Truyền thông

0363 832525

     

2

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

0363 641340

     

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

0363 836336

     

4

Sở Y tế

0363 640786

     

5

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

0363 831398

     

6

Sở Tài chính

0363 832727

     

7

Sở Giao thông vận tải

0363 643355

     

8

Sở Xây dựng

0363 831966

     

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

0363 844979

     

10

Sở Công Thương

0363 658838

     

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

0363 831395

     

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0363 731966

     

13

Sở Tư pháp

0363 731784

     

14

Sở Nội vụ

0363 739951

     

15

Sở Khoa học và Công nghệ

0363 838585

     

16

Thanh tra tỉnh

0363 858558

     

17

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

 
 

Trong giờ hành chính

0363 644100 - 105

 

Ngoài giờ hành chính và các ngày Lễ, Tết

0363 644100 - 102

     

                     CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1

UBND Thành phố

0363.845.846

     

2

Huyện Vũ Thư

0363.616.262 – 0363.616.363

     

3

Huyện Quỳnh Phụ

0363.926.927

     

4

Huyện Thái Thụy

0363.711.222

     

5

Huyện Hưng Hà

0363.954.445

     

6

Huyện Kiến Xương

0363.821.666

     

7

Huyện Đông Hưng

0363.851.233

     

8

Huyện Tiền Hải

0363 823282

     
 

 Các tổ chức khác

 

1

Ngân hàng NN Chi nhánh tỉnh

0363 831218

     

2

Kho bạc Nhà nước (Chi tiết tại đây)

0363845852

 

Giám đốc: Trần Văn Viển

0982089505

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

0915530117

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hải

0912552809

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Khắc Mạc

0912675835

     

3

Trường Cao đẳng Sư phạm

0982972099

     

4

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

0363887788

     

5

Trường Cao đẳng nghề Thái Bình

0363745564

 

 

 

 

 

Gửi câu hỏi