Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác khuyến học năm 2016

13/01/2017


Sáng ngày 12/1, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016, sơ kết 1 năm triển khai đại trà Đề án 281 của Chính phủ về "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và chỉ đạo điểm "Cộng đồng học tập cấp xã" theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BCĐ xây dựng XHHT tỉnh sơ kết một năm triển khai đại trà nhân rộng các mô hình học tập và chỉ đạo điểm xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã

07/01/2017


BCĐ xây dựng XHHT tỉnh sơ kết một năm triển khai đại trà nhân rộng các mô hình học tập và chỉ đạo điểm xây dựng Cộng đồng học tập cấp xã

Hội khuyến học tỉnh, các huyện, thành phố: Tập huấn cho 2.200 cán bộ chủ chốt về triển khai Đề án 281 của Chính phủ giai đoạn II (2016 - 2020)

24/08/2016


Thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020” (gọi tắt là Đề án 281), trong 2 năm 2014 và 2015, Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai thí điểm thành công mô hình: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập ở 94 gia đình, 31 dòng họ, 31 thôn và 31 cơ quan, đơn vị thuộc 16 xã, 8 huyện, thành phố, 5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tập huấn triển khai Đề án 281 giai đoạn 2016 – 2020

09/08/2016


Sáng ngày 9/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Đề án 281 giai đoạn 2016 – 2020, nhân rộng các mô hình: gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT), đơn vị học tập (ĐVHT) tới cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tỉnh.

Huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị truyền thông về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập theo Đề án 281 của Chính phủ

03/08/2016


Ngày 02/8/2016, tại Trung tâm hội nghị huyện Tiền Hải, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiền Hải phối hợp với Hội khuyến học huyện tổ chức hội nghị truyền thông về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Huyện Hưng Hà tập huấn triển khai đại trà Đề án 281 của Chính Phủ

15/07/2016


Ngày 14/7/2013 tại Trung tâm hội nghị huyện, Ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nhân rộng mô hình: Gia đình học tập - Dòng họ học tập - Cộng đồng học tập - Đơn vị học tập và xây dựng điểm về: “Cộng đồng học tập cấp xã”. 360 đại biểu là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và một số ban, ngành, đoàn thể liên quan thuộc cấp xã, thị trấn tham dự hội nghị. Đồng chí Đỗ Văn Bình - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng XHHT huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Kế hoạch triển khai chỉ đạo điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 22/12/2014 của BỘ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

15/06/2016


Kế hoạch số 317/KHLN ngày 02/6/2016 Liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình về việc triển khai chỉ đạo điểm Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 22/12/2014 của BỘ GDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Tập huấn triển khai nhân rộng mô hình học tập và xây dựng “Cộng đồng học tập cấp xã” giai đoạn 2016 – 2020

07/06/2016


Vừa qua, tại trung tâm hội nghị Tỉnh, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nhân rộng mô hình: Gia đình học tập – Dòng họ học tập – Cộng đồng học tập – Đơn vị học tập theo Đề án 281 của Chính phủ ra phạm vi toàn tỉnh và xây dựng điểm “Cộng đồng học tập cấp xã” theo Thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 130 cán bộ chủ chốt của Hội khuyến học và ngành GD – ĐT dự tập huấn.

Thông tư Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

02/06/2016


Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Quyết định Ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020

02/06/2016


Quyết định số 448 /QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về việc Ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020

Các tin đã đưa: