Triển khai tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”

12/07/2017


Năm 2017 là năm mà Việt Nam đăng cai tổ chức các hoạt động của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 642/BTTTT-CBC ngày 02/3/2017 về việc triển khai công tác tuyên truyền về Năm APEC Việt Nam 2017.

Các tin đã đưa: