Tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện đấu nối sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

08/02/2018


Để đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân khu vực nông thôn, phát huy hiệu quả các công trình nước sạch tập trung đã được đầu tư, phấn đấu đến 30/4/2018 tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh đạt 100%; ngày 08/2/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tỷ lệ hộ dân đã đấu nối sử dụng nước sạch đạt 77,8%

29/01/2018


UBND tỉnh tổ chức nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn và tỷ lệ số hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh vào chiều ngày 11/1.

Kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và việc thực hiện chương trình nước sạch nông thôn tại huyện Quỳnh Phụ

15/01/2018


Ngày 15/1/2018, đồng chí Đặng Thanh Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh cùng lãnh đạo các ban ngành của tỉnh đã về kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo và việc thực hiện chương trình nước sạch nông thôn tại huyện Quỳnh Phụ.

7/8 huyện, thành phố có tỷ lệ đấu nối, sử dụng nước sạch đạt trên 65%

15/12/2017


Đó là thông tin tại cuộc họp do UBND tỉnh tổ chức nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và cho ý kiến về một số nội dung trong sáng ngày 14/12.

70,1% gia đình hội viên, phụ nữ đã sử dụng nước sạch

03/11/2017


Hội thảo, tập huấn kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức sáng ngày 2/11.

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

04/07/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 35/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (lần 14) hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012 đến 2020.

30/12/2016


Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4070/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (lần 14) hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012 đến 2020.

Ðưa nước sạch về vùng biển

15/12/2016


Việc đầu tư công trình nước sạch nông thôn vùng ven biển gặp không ít khó khăn khi nguồn nước đầu vào ở vị trí xa để đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy trình xử lý nước sạch như mất nhiều thời gian, chi phí cao hơn, hệ thống đường ống dàn trải… Vượt qua những khó khăn trên, Công ty TNHH Tấn Phát đã nỗ lực triển khai xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Ðông Trung và đưa vào vận hành cung cấp nước cho hàng nghìn hộ dân các xã ven biển huyện Tiền Hải.

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trưởng ban chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

28/11/2016


Ngày 14/11/2016, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 59/TB-VP về ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trưởng BCĐ tại cuộc họp ngày 10/11/2016 của BCĐ về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình.

Ðột phá nước sạch nông thôn (Tiếp theo và hết)

23/11/2016


KỲ 3: Ðể nước sạch Phủ kín làng quê

Các tin đã đưa: