Kế hoạch kiểm tra hoạt động của các dự án, công trình cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình

13/04/2017


Ngày 10/4/2017, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động của các dự án, công trình cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tiến hành kiểm tra các dự án, công trình cấp nước tại khu vực đô thị và nông thôn

20/03/2017


Ngày 14/3/2017, Văn phòng UBND tỉnh gửi thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 13/3/2017 về việc triển khai thực hiện các dự án, công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình.

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm văn Ca - phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng BCĐ về triển khai thực hiện dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

07/01/2017


Ngày 29/12/2016, Văn phòng UBND tỉnh ra Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phạm văn Ca - phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo tại cuộc họp ngày 28/12/2016 của BCĐ về triển khai thực hiện dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

04/01/2017


Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 35/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

893 tỷ đồng cho vay chương trình nước sạch nông thôn

03/01/2017


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo và triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý công trình nước sạch nông thôn của tỉnh tới các tổ chức tín dụng, đồng thời hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng vay vốn trên địa bàn.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (lần 14) hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012 đến 2020.

30/12/2016


Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4070/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch (lần 14) hệ thống cấp nước sạch tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012 đến 2020.

Ðưa nước sạch về vùng biển

15/12/2016


Việc đầu tư công trình nước sạch nông thôn vùng ven biển gặp không ít khó khăn khi nguồn nước đầu vào ở vị trí xa để đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy trình xử lý nước sạch như mất nhiều thời gian, chi phí cao hơn, hệ thống đường ống dàn trải… Vượt qua những khó khăn trên, Công ty TNHH Tấn Phát đã nỗ lực triển khai xây dựng nhà máy nước sạch tại xã Ðông Trung và đưa vào vận hành cung cấp nước cho hàng nghìn hộ dân các xã ven biển huyện Tiền Hải.

Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trưởng ban chỉ đạo về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình

28/11/2016


Ngày 14/11/2016, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 59/TB-VP về ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trưởng BCĐ tại cuộc họp ngày 10/11/2016 của BCĐ về triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình.

Ðột phá nước sạch nông thôn (Tiếp theo và hết)

23/11/2016


KỲ 3: Ðể nước sạch Phủ kín làng quê

Các tin đã đưa: