Công văn số 230/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 09/2/2018 về việc thực hiện Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 08/2/2018 của UBND tỉnh

12/02/2018


Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 08/2/2018 về việc hủy kết quả lưạ chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía nam tỉnh Thái Bình (đường 221A), theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: