Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 14-20/8/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

23/08/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 14 - 20/8/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

16/08/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/8/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/7 - 06/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

10/08/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/7/2017 - 06/8/2017, cụ thể như sau:

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi

10/08/2017


Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3044/UBND-NNTNMT về việc tăng cường tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi.

Tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen, bảo vệ lúa vụ Mùa năm 2017

04/08/2017


Hiện nay, qua kiểm tra tại đồng ruộng các huyện, thành phố, Bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện và rầy lưng trắng phát sinh với mật độ cao bất thường so với cùng kỳ nhiều năm, cá biệt có diện tích lên tới hàng vạn con/m2.

Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

04/08/2017


Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 24 - 30/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

03/08/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 24 - 30/7/2017, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 17-23/7/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

27/07/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 17 - 23/7/2017, cụ thể như sau:

Công điện khẩn số 06/CĐ-PCTT hồi 7h30 ngày 24/7/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

24/07/2017


Hồi 7h30 ngày 24/7/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 06/CĐ-PCTT

Công điện khẩn số 05/CĐ-PCTT hồi 17h30 ngày 21/7/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

22/07/2017


Ngày 21/7/2017, Ban Chỉ huy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình có Công điện Khẩn số 05/CĐ-PCTT

Các tin đã đưa: