Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 14-20/5/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

24/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/5/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

17/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 07 - 13/5/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 30/4/2018 - 06/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

11/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 30/4/2018 - 06/5/2018, cụ thể như sau:

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo

07/05/2018


Ngày 18/4/2018, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Dự họp Ban Chỉ đạo có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 678-QĐ/TU ngày 15/8/2017 của Tỉnh ủy.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 23 - 29/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

07/05/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 23 - 29/4/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 16 - 22/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

26/04/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 16 - 22/4/2018, cụ thể như sau:

Tập trung kiểm tra, rà soát, khắc phục các công trình vệ sinh xuống cấp của các trường học trên địa bàn tỉnh

24/04/2018


Ngày 23/04/2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về việc tập trung kiểm tra, rà soát, khắc phục các công trình vệ sinh xuống cấp của các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tập trung chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2018

13/04/2018


Hiện nay, trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại, như: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen... trong đó bệnh lùn sọc đen là một trong các đối tượng có nguy cơ gây hại, làm giảm năng suất lúa Xuân một cách nghiêm trọng, thậm chí mất trắng nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

13/04/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/4/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/3/2018 - 01/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

05/04/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 26/3/2018 - 01/4/2018, cụ thể như sau:

Các tin đã đưa: