Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Thông tri về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới

14/09/2018


Ngày 08/8/2018 Tỉnh uỷ Thái Bình đã ban hành Thông tri số 12-TT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" trong tình hình mới. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 4/9-9/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

12/09/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 4/9-9/9/2018 như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/8-2/9/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

04/09/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 27/8 - 2/9/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 26/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

28/08/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 20 - 26/8/2018, cụ thể như sau:

08 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

25/08/2018


Ngày 26/7/2018 Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Quyết định số 1300/QĐ-CTN về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Trong đó, tỉnh Thái Bình có 08 bà mẹ được truy tặng danh hiệu.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2019

14/08/2018


Ngày 26/7/2018, Tỉnh ủy Thái Bình có Thông báo kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới; cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc thù của huyện, thành phố giai đoạn 2018 – 2019.

Kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành

02/08/2018


Ngày 27/7/2018, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải báo cáo về việc xử lý vi phạm tại Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải.

Chỉ đạo phòng, chống ngập úng ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh

21/07/2018


Ngày 20/7/2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc chỉ đạo phòng, chống ngập úng ảnh hưởng do mưa lớn trên địa bàn tỉnh để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 09-15/7/2018 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

19/07/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 09 - 15/7/2018, cụ thể như sau:

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

12/07/2018


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/7/2018, cụ thể như sau:

Các tin đã đưa: