Kết quả chỉ đạo điều hành từ ngày 09-15/10/2017 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

20/10/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 09 - 15/10/2017, cụ thể như sau:

Công điện số 28/CĐ-PCTT hồi 7h00' ngày 15/10/2017 của Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

15/10/2017


Hồi 7h00' ngày 15/10/2017, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện số 28/CĐ-PCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành.

Công điện số 27/CĐ-PCTT hồi 6h00' ngày 14/10/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

14/10/2017


Hồi 6h00' ngày 14/10/2017, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện số 27/CĐ-PCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành.

Công điện khẩn số 26/CĐ-PCTT, hồi 10h00' ngày 13/12/2017 của Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

13/10/2017


Hồi 10h00' ngày 13/12/2017 Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 26/CĐ-PCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp.

Công điện khẩn số 24/CĐ-PCTT hồi 8h00 ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

12/10/2017


Hồi 8h ngày 12 tháng 10 năm 2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 24/CĐ-PCTT gửi BCH phống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Công điện khẩn số 25/CĐ-PCTT , hồi 19h30 ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

12/10/2017


Hồi 19h30 ngày12 tháng 10 năm 2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 25/CĐ-PCTT gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Công điện khẩn số 23/CĐ-PCTT hồi 05h00 ngày 11/10/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

11/10/2017


Hồi 05h00 ngày 11/10/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 23/CĐ-PCTT gửi BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

11/10/2017


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 02 - 08/10/2017, cụ thể như sau:

Công điện khẩn số 22/CĐ-PCTT hồi 21h30 ngày 09/10/2017 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

10/10/2017


Hồi 21h30 ngày 09/10/2017 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ban hành Công điện khẩn số 22/CĐ-PCTT gửi BCH Phòng chống thiên tai và TKCN các cấp, các ngành

Tập trung chỉ tiêu úng, khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân

10/10/2017


Để chủ động ứng phó với lũ, mưa lớn và diễn biến bất thường của thời tiết, ngày 10/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND về việc tập trung chỉ đạo tiêu úng, khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: