Công điện khẩn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống cơn bão số 7 năm 2016

17/10/2016


Công điện khẩn số 04-CĐ/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc phòng, chống cơn bão số 7 năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tại đây

File đính kèm
Các bài viết khác