Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 24 - 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

31/10/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 24 - 28/10/2016, cụ thể như sau:

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Ảnh: Duy Huy)

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; họp nghe và cho ý kiến về báo cáo kế hoạch chạy thử các hạng mục công trình nhà máy Nhiệt điện Thái Bình; họp Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội; dự Hội nghị xúc tiến đầu tư do Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức; Hội nghị tổng kết kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2012-2016; làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ, với Ban Quản lý các khu công nghiệp về tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017 Trường Cao đẳng nghề; Lễ khai mạc cuộc thi Mô hình Hợp tác xã kiểu mới; Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Lễ trao tặng huân huy chương của nhà nước Lào cho các liệt sỹ, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào; dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Hà; kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng đường 221A và một số dự án trồng rừng; tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; kiểm tra quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phòng chống lũ bão ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 542 văn bản, ban hành 145 văn bản các loại (bao gồm: 01 Kế hoạch, 02 Báo cáo, 77 Quyết định, 57 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Ban hành Báo cáo  tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2016; Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thành lập Ban chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020; cấp kinh phí trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội ...

- Các văn bản chỉ đạo: việc chuẩn bị báo cáo kiểm điểm kết quả chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện kế hoạch số 12/KH-UBND năm 2016 và đăng ký chương trình công tác năm 2017; triển khai thực hiện mua bổ sung 300.000 tấn xi măng hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới; xử lý nghiêm tàu cá, ngư dân, các tổ chức, cá nhân đưa tàu cá đi vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2017; triển khai dự án rà soát quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết và quy hoạch đê điều các sông có đê giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh; trả lời kiến nghị của công dân...

3. Các đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

Đến 15h00 ngày 28/10/2016, các Sở, ngành, đơn vị sau chưa thực hiện các công việc Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa báo cáo việc đôn đốc, tổng hợp, theo dõi các công trình cấp nước sạch nông thôn, theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3873/UBND - KT  ngày 13/10/2016.

- UBND huyện Đông Hưng chưa báo cáo việc xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất xây dựng Trụ sở UBND xã và Nhà văn hóa các thôn, xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3949/UBND - NNTNMT ngày 18/10/2016;

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 24 - 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

 

Các bài viết khác