Công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

04/11/2016


Ngày 4/11/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và vui Tết, đón xuân Đinh Dậu 2017, tạo môi trường lành mạnh, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, ngày 04/11/2016, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về công tác đảm bảo an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là Chủ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, Luật Phòng chống cháy và chữa cháy; Công văn của UBND tỉnh về tăng cường ngăn chặn các vi phạm Pháp lệnh Quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo…

Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường lãnh đạo, chủ đạo bằng các quyết định, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện quyết liệt có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chấp hành pháp luật, ý thức cảnh giác phòng ngừa cho các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu chống phá các thế lực thù địch, bọn phản động, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các biện pháp thoát nạn, cứu người. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động nhân dân tham gia phát hiện tố giác tội phạm.

Tăng cường nắm, kiểm soát tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động. Siết chặt quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp…

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực điều hành của các cấp, các ngành nhất là trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường thanh tra, kiểm tra khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội, công tác an ninh trật tự. Tổng kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm về quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; quản lý các hoạt động văn hoá, cơ sở hành nghề y dược tư nhân…

Mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung đấu tranh, triệt xóa các đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp. Kiểm tra ngăn chặn không để đầu cơ, nâng giá ép giá; phát hiện xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng cấm đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bia rượu, bánh kẹo và các loại giống phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng, chống cháy nổ. Huy động các lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ động có phương an đảm bảo trật tự an toàn giao thông đợt Tết dương lịch, Lễ Nô em, Tết Nguyên đán, Lễ hội đầu xuân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy cao như: Khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Mở cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, thu hồi, tố giác các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Huy động sức mạnh của các hệ thống chính trị; triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, ký cam kết, rà soát, gọi hỏi, răn đe, xử lý các đối tượng có biểu hiện vi phạm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, thu hồi triệt để, không để xảy ra đốt pháo, thả đèn trời trái phép trong dịp Tết.

Căn cứ tình hình thực tế, chủ động có phương án tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự Tết. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ công nhân, viên chức; chủ động có phương án bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị; tổ chức vui Tết, đón xuân an toàn và tiết kiệm.

Nguồn Chỉ thị số 24CT-UBND ngày 04/11/2016. Xem chi tiết tại đây

 

 

Khánh Linh

Các bài viết khác