Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/10 - 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

08/11/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/10 - 04/11/2016, cụ thể như sau:

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 11

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; báo cáo kế hoạch xã hội hóa khu neo đậu tàu thuyền xã Thái Thượng  và Mỹ Lộc huyện Thái Thụy; báo cáo Đề án tổ chức Đại hội thể dục thể thao; họp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; họp Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ; họp Chi bộ cơ quan thường kỳ và sinh hoạt tại chi bộ nông thôn; làm việc với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; dự Lễ khánh thành nhà thờ giáo xứ Tân Châu xã Nam Thắng; Lễ khai mạc Hội chợ nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc bộ năm 2016; kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phòng chống lũ bão ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 588 văn bản, ban hành 147 văn bản các loại (bao gồm: 03 Chỉ thị, 02 Kế hoạch, 01 Tờ trình, 58 Quyết định, 69 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Ban hành Chỉ thị về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017; Chỉ thị tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ, an toàn đê điều và vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện các nội dung của Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021...

- Quyết định phê duyệt bổ sung khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1, kế hoạch phân bổ chi tiết nguồn vốn hỗ trợ cho các xã chưa về đích nông thôn mới; kinh phí hỗ trợ bơm tiêu úng năm 2016; phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2017...

- Các văn bản chỉ đạo: việc chuẩn bị nội dung kỳ họp Ban thường vụ Tỉnh ủy, tháng 11-2016; hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; việc đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ lò đốt trên địa bàn tỉnh; đầu tư xây dựng hạng mục Hồ kiểm chứng chất lượng nước thải của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình; tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành TW khóa XII; thực hiện Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Đinh Dậu năm 2017; thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016; trả lời kiến nghị của công dân...

3. Các đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

Đến 15h00 ngày 04/11/2016, các Sở, ngành, đơn vị sau chưa thực hiện các công việc Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Nội vụ chưa báo cáo việc thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án vị trí việc của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 49/TB - VPUBND  ngày 06/10/2016.

- Sở Công Thương chưa báo cáo:

+ Việc tham mưu UBND tỉnh kế hoạch tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng VN năm 2017 theo kế hoạch của Bộ Công thương, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 3988/UBND-CTXDGT ngày 19/10/2016;

+ Việc Báo cáo Bộ Công thương về thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 4018/UBND-CTXDGT ngày 21/10/2016.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chưa báo cáo việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương Mại Thành Đạt (đề án xin xây dựng nhà máy rác thải tập trung TTD-01 không chôn lấp), theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 4040/UBND-KT ngày 21/10/2016.

 Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 31/10 - 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

 

Các bài viết khác