Kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 21-25/11/2016 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

29/11/2016


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành từ ngày 21 - 25/11/2016, cụ thể như sau:

 

Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng ngày 27//11/2016

1. Các cuộc họp, làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh/

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy; dự Hội nghị Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy; họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020; Đề án phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh đến năm 2020; Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Đề án phát triển kinh tế tư nhân, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2016-2020; báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm Thành phố và đấu giá quyền sử dụng một số khu đất tạo vốn; báo cáo Dự án đầu tư Công viên Kỳ Bá; báo cáo tình hình triển khai việc thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước huyện Thái Thụy; họp Ban Chỉ đạo giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng; họp trao đổi kỹ thuật với Quỹ Cô-Oét về dự thảo Hiệp định vay cho Dự án của tỉnh; dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia; Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Cổ phần Sao Mai;  Kiểm tra tuyến đường 223 mới và vị trí thành lập KCN Sông Trà, đường 221 A;  kiểm tra sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phòng chống lũ bão ở một số địa phương...

2. Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 390 văn bản, ban hành 192 văn bản các loại (bao gồm: 06 Tờ trình, 80 Quyết định, 89 Công văn…), trong đó có một số văn bản quan trọng như:

- Ban hành Tờ trình thực hiện trợ cấp 01 lần đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã hi sinh, từ trần; Tờ trình tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp Đêm giao thừa Tết Đinh Dậu năm 2017; Tờ trình về quy định mức thu học phí đối với giáo dục đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Tờ trình thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; Báo cáo  kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo tình hình tiếp công dân và kết quả công tác thành tra năm 2016, nhiện vụ công tác thanh tra năm 2017.

- Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017; thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xác nhận người có công còn tồn đọng...

- Các văn bản chỉ đạo: thực hiện chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021; hoàn thành văn bản phục vụ kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI; phối hợp ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; vận động nhắn tin ủng hộ thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; trả lời kiến nghị của công dân...

3. Các đơn vị chậm thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao

Đến 15h00 ngày 25/11/2016, các Sở, ngành, đơn vị sau chưa thực hiện các công việc Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa báo cáo:

+ Việc giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Giang Sơn Thái Bình, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 4283/UBND-KT ngày 11/11/2016;

+ Việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Việt Nam Heathycare Holdings, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 4259/UBND-KT ngày 10/11/2016.

- Sở Công thương chưa báo cáo việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn Hương Sen, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 4289/UBND-KT ngày 11/11/2016.

- Sở Y tế chưa báo chưa báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 4286/UBND-KGVX ngày 11/11/2016.

Trên đây là kết quả chỉ đạo, điều hành từ ngày 21 - 25/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo./.

 

Các bài viết khác